สืบสานวัฒนธรรม เทคนิคสูงสุดของการฝึกมวยไทยคือรำไหว้ครูมวยไทย

สอนมวยไทย รำไหว้ครูมวยไทย ดีที่สุด

โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ IMAC Dojo มีหลักสูตรมวยไทย เน้นการสอนเทคนิคและมวยไทยเพื่อสุขภาพ จุดเด่นของเราคือการสอนมวยไทยโดยเน้นให้ความสำคัญแม่ไม้มวยไทยและลูกไม้มวยไทย สอนโดยครู Patty นรีภัสร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ประสบการณ์ต่อสู้เวทีมวยไทยและศึกษาทำวิจัยปริญญาเอก ทำหน้าที่กรรมการมวยไทยในสมาคมมวยไทยสังกัด กกท และครูมวยไทย IGLA ออกใบเกียรติบัตรครูมวยไทยระดับโลก

ไหว้ครูมวยไทย

ภูริวัจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์

ครูริว RYU : สอนมวยไทย Online

นรีภัสร์ ศุภพิทักษ์พงษ์

ครู Patty : ศึกษาปริญญาเอกมวยไทย
ผู้เชี่ยวชาญ รำไหว้ครูมวยไทย

พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์

ครูมิเชล : สอนมวยไทยสำหรับเด็ก

Muay Thai Cirriculum

หลักสูตรสอนมวยไทย
โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo

มวยไทย ไหว้ครูมวยไทย มวยไทยสำหรับเด็ก

โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo สอนมวยไทยโดยครูมวยไทยที่มีประสบการณ์ขึ้นเวทีต่อยจริง สอนแบบตัวต่อตัว มีหลักสูตรพื้นฐานการใช้มวยไทย หมัด เท้า เข่า ศอก และเทคนิคการป้องกัน หมัด เท้า เข่า ศอก เรายังเป็นโรงเรียนสอนไหว้ครูมวยไทยโดยครูที่เรียนปริญญาเอกด้านมวยไทยโดยตรง นอกจากนี้เรายังสอนมวยไทยสำหรับเด็กอายุ 7 - 12 ปี

แม่ไม้มวยไทย

สลับฟันปลา • ปักษาแหวกรัง • ชวาซัดหอก • อิเหนาแทงกริช • ยอเขาพระสุเมรุ • ตาเถรค้ำฝัก • มอญยันหลัก • ปักลูกทอย • จระเข้ฟาดหาง • หักงวงไอยรา • นาคาบิดหาง • วิรุฬหกกลับ • ดับชวาลา • ขุนยักษ์จับลิง • หักคอเอราวัณ

ลูกไม้มวยไทย

เอราวัณเสยงา • บาทาลูบพักตร์ • ขุนยักษ์พานาง • พระรามน้าวศร • ไกรสรข้ามห้วย • กวางเหลียวหลัง • หิรัญม้วนแผ่นดิน • นาคมุดบาดาล • หนุมานถวายแหวน • ญวนทอดแห • ทะแยค้ำเสา • หงส์ปีกหัก • สักพวงมาลัย • เถรกวาดลาน • ฝานลูกบวบ

Price List

ค่าเรียนมวยไทย

,,

muay thai helps develop discipline
as well as physical fitness