Judo

ศูนย์สอนยูโด Judo แบบ Private Course หลักสูตรจากประเทศญี่ปุ่น

IMAC Dojo รับสอนยูโดแบบ Private Course นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกโดยนัดหมายให้ตรงกับครูผู้สอนที่เป็นนักยูโดสายดำ นักเรียนสามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อให้ครูออกแบบการสอนเพื่อให้ตรงกับความต้องการสูงที่สุด การเรียนยูโดจะฝึกบนเบาะยูโดโดยเฉพาะ ไม่ใช่บนพื้นจิ๊กซอร์ ซึ่งเบาะยูโดจะป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม การทุ่มและการถูกทุ่ม ให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุด

เรามีความเชื่อว่าการสอนแบบ Private Course เป็นวิธีการสอนที่ให้ประสิทธิภาพในการเรียนยูโดได้สูงสุด ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างรวดเร็วและได้รับการปรับแก้ไชท่ายูโดจากครูผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิด กีฬายูโดปัจจุบันมีผู้เรียนทั่วโลกหลายล้านคน และเป็นกีฬาการต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่นกีฬาแรกที่ได้รับการยอมรับและบรรจุสู่กีฬาโอลิมปิก Olympic โดยปรมาจารย์ยูโด Jigoro Kano การเรียนยูโดจาก IMAC DOJO จะมีการสอนท่ายูโดให้กับนักเรียนครบทุกท่าตามหลักสูตรจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และหาท่าที่เหมาะกับตัวเองเพื่อฝึกและพัฒนาท่าที่ถนัดต่อไปในอนาคต

ตัวอย่างคลิปสอนยูโด ช่อง IMAC DOJO Youtube Channel

หลักสูตรยูโด (Judo Syllabus) ของ IMAC DOJO พร้อมคลิปประกอบท่า

Freshy : Judo Level 1

1.  ท่าเคารพ (Rei) : การนั่งเคารพ การยืนเคารพ

2. การทุ่ม (Tachi-Waza) และการเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi) 4 ท่า : Ippon Seoi Nage, Ogoshi, Koshi Guruma, Osoto Gari

3. การล้ม (Falling Techniques หรือ Ukemi) 8 ท่า : นอนตบเบาะ, นั่งเหยียดขาตบเบาะ, นั่งบนส้นเท้าตบเบาะ, นอนตบเบาะตะแคงตัวซ้าย-ขวา, นั่งเหยียดขาตะแคงตัวตบเบาะซ้าย-ขวา, นั่งบนเท้าตะแคงตัวตบเบาะซ้าย-ขวา และ ยืนตบเบาะซ้าย-ขวา

Freshy Judo Level 2

1 การล้ม Ukemi 1 ท่า Mae Mawashi-Ukemi

2. การทุ่ม (Tachi-Waza) และการเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi) 2 ท่า : Harai Goshi, O Uchi Gari

3. เทคนิคการล็อก (Newaza) 2 ท่า : Kesa Gatame, Yoko Shiho Gatame, Kami Shiho Gatame, Kata Gatame

4. เทคนิคการรัดคอ (Shime Waza) 1 ท่า : Okuri Eri Jime

Sophomore Judo Level 3

1. เทคนิคท่าพื้นฐาน Newaza 3 ท่า : Oburi Koburi, Ebi, Kaiten

2. การทุ่ม (Tachi-Waza) และการเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi) 4 ท่า : De Ashi Barai, Hiza Guruma, Sasae Tsurikomi Ashi, Uki Goshi

3. เทคนิคการล็อก (Newaza) 2 ท่า : Kuzure Kesa Gatame, Tate Shiho Gatame

Sophomore Judo Level 4

1. เทคนิคท่าพื้นฐาน Newaza 4 ท่า : Gyaku Ebi, Ashisabaki, Brijji, Tsukiage Wakijime

2.  การทุ่ม (Tachi-Waza) และการเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi) 6 ท่า : Ko Soto Gari, Ko Uchi Gari, Tsurikomi Goshi, Okuri Ashi Barai, Tai Otoshi, Uchi Mata
 
3. เทคนิคการล็อก (Newaza) 4 ท่า : Kuzure Kesa Gatame, Kuzure Kami Shiho Gatame, Yoko Shiho Gatame, Tate Shiho Gatame

Junior Judo Level 5

1. การทุ่ม (Tachi-Waza) และการเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi) 8 ท่า : Ko Soto Gake, Tsuri Goshi, Yoko Otoshi, Ashi Guruma, Hane Goshi, Harai Tsurikomi Ashi, Tomoe Nage, Kata Guruma
 
2. เทคนิคการล็อก (Newaza) 6 ท่า : Ude Garami, Ude Hishigi Juji Gatame, Ude Hishigi Ude Gatame, Gyaku Juji Jime, Kata Juji Jime, Nami Juji Jime

Junior Judo Level 6

1. การทุ่ม (Tachi-Waza) และการเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi) 8 ท่า : Sumi Gaeshi, Tani Otoshi, Hane Makikomi, Sukui Nage, Utsuri Goshi, O Guruma, Soto Makikomi, Uki Otoshi
 
2. เทคนิคการล็อก (Newaza) 7 ท่า : Ude Hishigi Hiza Gatame, Ude Hishigi Ashi Gatame, Ude Hishigi Waki Gatame, Ude Hishigi Hara Gatame, Hadaka Jime, Okuri Eri Jime, Kata Ha Jime

Junior Judo Level 7

1. การทุ่ม (Tachi-Waza) และการเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi) 8 ท่า : O Soto Guruma, Uki Waza,  Yoko Wakare, Yoko Guruma, Ushiro Goshi, Ura Nage, Sumi Otoshi, Yoko Gake
 
2. เทคนิคการล็อก (Newaza) 7 ท่า : Ude Hishigi Te Gatame, Ude Hishigi Sankaku Gatame, Kata Te Jime, Sankaku Jime, Sode Guruma Jime, Tsukkomi Jime, ryo Te Jime

Senior Judo Level 8

ท่าทุ่มมาตรฐาน Nage No Kata

Judo Image Gallery