คลาสสอนวิชายูโด Judo วิชาป้องกันตัวญี่ปุ่น ที่นิยมมากที่สุด

Authentic Judo Class for Self Defense, Health & Fighting

โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว IMAC Dojo สอนวิชายูโด Judo 柔道 วิชาต่อสู้แบบประชิดตัว ทุ่ม เชือด หัก ล็อก จากประเทศญี่ปุ่น สอนโดยใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรของสถาบันโคโดกันยูโด Kodokan  ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนยูโดต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโดยปรมาจารย์ Jigoro Kano โดยมีปรัชญาการฝึกยูโดโดยการให้เกียรติคู่ซ้อม มีความตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะก้าวหนาไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม

Judo Heading

โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo เป็นโรงเรียนสอนยูโด Judo แบบ Private Class สอนโดยครูสอนยูโดสายดำที่มีประสบการณ์ด้านการแข่งขันยูโดระดับมืออาชีพ เราสอนโดยใช้หลักสูตรยูโดของ Kodokan โดยมีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 9 ระดับ โดยมีการสอน 3 เทคนิคหลักของยูโดคือ Ukemi หรือการล้มที่ถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานศิลปะการป้องกันตัวจากการล้ม ผู้เรียนยูโดจะลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาแขนหัก ขาหัก หรือคอหัก จากการล้ม, เทคนิค Nage Waza หรือท่าทุ่มยูโด และ เทคนิค Katame Waza หรือรู้จักกันในนาม Newaza หรือการจับล็อกหัก ซึ่งเป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นวิชา BJJ หรือ Brazilian Jujitsu ที่นิยมเรียนกันทั่วโลก 

วิชายูโด 柔道 เป็นวิชาที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์คะโน จิโงะโร ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับการยอมรับเป็นวิชาแรกที่ได้รับการยอมรับในระดับกีฬาโอลิมปิก ท่านอาจารย์ Jigoro Kano ได้ปรับปรุงวิชายูโดมาจากวิชายิวยิตสูโดยตัดเทคนิคอันตรายที่อาจทำให้ผู้ฝึกบาดเจ็บออก และเริ่มใช้ระบบรันโดริ หรือ Randori คือการฝึกซ้อมแบบจริง ซึ่งให้นักเรียนยูโดใช้เทคนิคต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้เทคนิค การใช้แรงต้านและแรงตาม การฝึกยูโดจึงช่วยให้ผู้ฝึกสามารถพัฒนาร่างกายและจิตใจ จุดที่โดดเด่นคือวิชายูโดเป็นวิชาที่คนตัวเล็กสามารถชนะคนรูปร่างใหญ่และแข็งแรงกว่าได้ โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว IMAC Dojo เป็นศูนย์สอนยูโดที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก

Judo Techniques

Ukemi

Falling Techniques

Judo Techniques

Nage Waza​

Judo Throwing Techniques

Judo Techniques

Katame Waza​

Grappling Techniques​

Why We Learn Judo ?

วิชายูโด Judo เป็นวิชาการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่น วิชายูโดช่วยปลูกฝังค่านิยมในการใช้ชีวิตที่มีระเบียบ สร้างบุคคลิกที่ดี และสร้างทักษะทางการเข้าสังคมได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้สามารถจดจ่อต่อสิ่งที่กำลังทำได้ดีขึ้น การเรียนวิชายูโดไม่ใช่เพียงการเรียน ทุ่ม เชือด หักล็อก แต่ยังต้องเรียนรู้หลักการของยูโดเช่น การบรรลุประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยใช้แรงให้น้อยที่สุด การสร้างความสมดุลย์ระหว่างความคิดและร่างกาย วิชายูโดถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันตัว เตรียมรับกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง และฝึกฝนร่างกายกับทักษะให้พร้อมในการต่อสู้ การฝึกยูโดช่วงแรกไม่ได้เน้นให้ฝึกทุ่มเพื่อมุ่งหวังชัยชนะ แต่เน้นฝึกเทคนิคการล้ม Ukemi หรือ Falling Techniques 8 ท่าซึ่งเป็นท่าล้มที่ช่วยป้องกันตัวและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเวลาต่อสู้จริง นอกจากการฝึกล้มช่วยป้องกันบาดเจ็บจากการแข่งขัน แต่ยังช่วยป้องกันโอกาสคอหัก แขนหัก ขาหัก จากอุบัติเหตุได้ตลอดชีวิต วิชายูโดจึงเป็นวิชาที่คุณพ่อคุณแม่นิยมให้ลูก ๆ มาเรียน อย่างน้อยก็เพื่อให้ได้ทักษะในการล้มซึ่งเหมือนกับการซื้อประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับลูกในอนาคต นอกจากนี้การฝึกยูโดยังเป็นวิธีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยโควต้านักกีฬาหรือได้รับทุนนักกีฬาในขณะศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ใหญ่สามารถเรียนยูโดเพื่อฝึกร่างกาย จิตใจ มีการเรียนรู้ปัจจัยภายในของตัวเองมากกว่าการที่จะสนใจแต่คู่ต่อสู้ที่เป็นแค่เพียงปัจจัยภายนอก การฝึกยูโดจึงเป็นประโยชน์ในการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้เป็นกีฬาที่เรียนกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

5 ท่าทุ่ม คนตัวเล็กชนะคนตัวใหญ่
Play Video about 5 ท่าทุ่ม คนตัวเล็กชนะคนตัวใหญ่

ค่าเรียนยูโด Judo Class

ค่าเรียนคลาสกลุ่มยูโดพื้นฐาน Judo BASIC Class

สอนพื้นฐานยูโดสำหรับผู้เริ่มฝึกและผู้เรียนยูโดที่ต้องการฝึกฝนท่าทุ่มและล็อกตามระบบการฝึกจากประเทศญี่ปุ่น
฿ 1500 ระยะเวลา 1 เดือน
 • คลาสพื้นฐาน เหมาะกับผู้เริ่มฝึกยูโด เรียนพื้นฐานยูโด การทุ่ม การเชือด การหัก การล็อก พื้นฐาน Ground Fighting
 • เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 15:30 - 17:00 น. (ผู้เรียนควรมาก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อเปลี่ยนชุดและยืดเส้น)
 • ค่าเรียน 1 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มเรียน (ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเดือน) นักเรียนใหม่ต้องสั่งชุดยูโดล่วงหน้าก่อนเรียนอย่างน้อย 3 วัน
Best Choice

ค่าเรียนยูโดคลาสเทคนิค Judo TECHNIQUE Class

สอนการใช้ท่าทุ่ม ท่าเชือด ท่าหัก ท่าล็อก ท่าต่อสู้บนพื้น เพื่อการต่อสู้และแข่งขัน
฿ 2000 ระยะเวลา 1 เดือน **ฟรีคลาสพื้นฐานยูโดคลาสกลุ่ม**
 • คลาสเทคนิคเน้นการฝึกใช้ท่าพื้นฐานยูโด มีการฝึก Randori ฝึกการใช้ยูโดในรูปแบบการแข่งขันและสอนเทคนิคการต่อสู้จริง
 • เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 17:30 - 19:00 น. (ผู้เรียนควรมาก่อนเวลาเรียนอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อเปลี่ยนชุดและยืดเส้น)
 • ค่าเรียน 1 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มเรียน (ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเดือน)
 • พิเศษสำหรับนักเรียนยูโดคลาสเทคนิค สามารถเข้าเรียนคลาสกลุ่มยูโดพื้นฐาน ฟรี
 • คลาสฝึกต่อสู้จริง นักเรียนทุกท่านควรซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนตัวให้มีหลักประกันในกรณีบาดเจ็บ
special

ค่าเรียนยูโดแบบส่วนตัว PRIVATE Judo Class

สอนแบบตัวต่อตัว Private Class
฿ 750 ต่อคลาส (90 นาที)
 • นัดหมายวันและเวลาเรียนได้ทุกวัน 8:00 - 22:00 น.
 • คลาสสอนยูโดไม่เกิน 4 ท่านต่อคลาส
 • ค่าเรียนเพิ่ม 150 ต่อคลาสต่อคน (2 ท่าน 900 บาท, 3 ท่าน 1050 บาท และ 4 ท่าน 1200 บาท)

ค่าจำหน่ายชุดยูโด Judo Uniform (Judo Gi)

นักเรียนที่ประสงค์ในการสั่งชุดยูโด ให้แจ้งส่วนสูงและน้ำหนัก เพื่อทางโรงเรียนจะทำการตรวจสอบขนาดชุดยูโดที่เหมาะสมจากสมาคมยูโดฯ การสั่งชุดใช้เวลาประมาณ 3 วัน นักเรียนที่นัดหมายฝึกจึงควรสั่งชุดก่อนอย่างน้อย 3 – 5 วันก่อนเรียนคลาสแรก (ระยะเวลาสั่งชุดไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)

หลักเกณฑ์สอบเลื่อนสายของสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักเกณฑ์การสอบเลื่อนวิทยฐานะยูโด

สอบเลื่อนสายยูโด

I) สอบเลื่อนสายขาวขึ้นสายเขียว

1. การเคารพ (Rei) : การนั่ง, การนั่งเคารพ, การยืน, การยืนเคารพ

2. การล้ม (Ukemi) : นอนตบเบาะ, นั่งเหยียดขาตบเบาะ, นั่งบนส้นเท้าตบเบาะ, ยืนตบเบาะ (ล้มหลัง), นอนตบเบาะตะแคงตัวซ้าย-ขวา, นั่งเหยียดขาตะแคงตัวตบเบาะซ้าย-ขวา, นั่งบนส้นเท้าตะแคงตัวตบเบาะซ้าย-ขวา, ยืนตบเบาะซ้าย-ขวา, ม้วนตัวตบเบาะ

3. การเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi)

4. เทคนิคการทุ่ม (Tachi-Waza) : Ippon-Seoi_Nage, Ogoshi, Koshi Guruma, Osoto-Gari

5. เทคนิคการล็อก (Ne-Waza) : Kesa-Gatame, Yoko-Shiho-Gatame, Kami-Shiho-Gatame

6. รันโดริ (Kata-Randori) 1 ยก

II) สอบเลื่อนสายเขียวขึ้นสายฟ้า

นักกีฬาต้องแข่งขันโดยชนะ 3 คนติดต่อกัน (ไม่มีการสะสมผลการแข่งขัน)

1. การล้ม (Ukemi) : ม้วนตัวตบเบาะ Mae Mawari Ukemi

2. การเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi)

3. เทคนิคการทุ่ม (Tachi-Waza) : Harai Goshi และ O Uchi-Gari)

4. เทคนิคการล็อก (Ne-Waza) : Kata-Gatame

5. เทคนิคการรัดคอ (Shime Waza) : Okuri Eri Jime

III) สอบเลื่อนสายฟ้าขึ้นสายน้ำตาล

นักกีฬาต้องแข่งขันโดยชนะ 5 คน ติดต่อกัน (ยกละ 3 นาที) หรือเก็บผลชนะจากการสอบแข่งขันเลื่อนสายประจำปีทั้ง 5 ครั้งโดยต้องมีผลชนะ 6 คน

IV) สอบเลื่อนสายน้ำตาลขึ้นสายน้ำตาลปลายดำ

นักกีฬาต้องแข่งขันโดยชนะ 5 คน ติดต่อกัน (ยกละ 3 นาที) หรือเก็บผลชนะจากการสอบแข่งขันเลื่อนสายประจำปีทั้ง 5 ครั้งโดยต้องมีผลชนะ 6 คน

V) สอบเลื่อนสายน้ำตาลปลายดำ ขึ้นสายดำขั้น 1

นักกีฬาต้องครองสายน้ำตาลปลายดำครบ 1 ปี และมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

1. เทคนิคการทุ่ม (Taichi-Waza)

2. เทคนิคการรัดคอ (Shime Waza)

3. เทคนิคการหักแขน (Kansetsu Waza)

4. เทคนิคการล็อค (Ne-Waza)

5. สอบท่าทุ่มมาตรฐาน Nage No Kata

คลิปความรู้ยูโด Judo Video Clip on Youtube

ท่านที่สนใจศึกษาวิชายูโด สามารถเข้าชมคลิป Youtube ของทางโรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำคลิปท่ายูโดที่ครบที่สุดในประเทศไทย

IMAC DOJO
Contact

โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo ตั้งอยู่ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 เยื้องโรงเรียนนานาชาติ NIVA International School ตั้งอยู่ข้างโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง กำแพงสีเหลืองด้านซ้ายมือจากปากทาง ปากทางโรงเรียนจะเป็นตึกใหญ่ มนตรีเรสซิเด้นท์ ตรงข้ามสตูดิโอถ่ายหนัง มนตรีสตูดิโอ

เดินทางด้วยรถไฟฟ้าให้ลงที่สถานีลาดพร้าว 101 รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เรียกรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างหรือเรียกรถ TAXI จากสถานีรถไฟฟ้าถึงโรงเรียนประมาณ 4 กิโลเมตร ประมาณ 9 นาที หรือขับรถมาเรียนเอง โดยสามารถเดินทางโดยระบบ Google Map คลิ๊กที่ โรงเรียนสอนศิลปะต่อสู้ IMAC Dojo

19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Line Official : @imacdojo
ติดต่อครูฟีนิกซ์ 0914855445 

Contact for Our Services

Contact for More Information, kindly contact LINE Official or Call 0914855445

International Martial Arts Center

19, 21 Soi Pokaew 3 Yak 9 Klongchan Bangkapi Bangkok 10240 Thailand

091 485 5445

© 2024 Created with Royal Elementor Addons