Authentic Judo Class for Self Defense, Health & Fighting

โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo สอนวิชายูโด Judo ศิลปะการต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่น สอนโดยใช้หลักสูตรจาก Kodokan จากนักยูโดสายดำที่มีประสบการณ์แข่งขันโดยตรง สอนแบบตัวต่อตัว Private Class นัดหมายวันเวลาเรียนได้ทุกวัน 8:00 – 22:00 น.

Judo Heading

โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo เป็นโรงเรียนสอนยูโด Judo แบบ Private Class สอนโดยครูสอนยูโดสายดำที่มีประสบการณ์ด้านการแข่งขันยูโดระดับมืออาชีพ เราสอนโดยใช้หลักสูตรยูโดของ Kodokan โดยมีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น 9 ระดับ โดยมีการสอน 3 เทคนิคหลักของยูโดคือ Ukemi หรือการล้มที่ถูกต้องซึ่งเป็นพื้นฐานศิลปะการป้องกันตัวจากการล้ม ผู้เรียนยูโดจะลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาแขนหัก ขาหัก หรือคอหัก จากการล้ม, เทคนิค Nage Waza หรือท่าทุ่มยูโด และ เทคนิค Katame Waza หรือรู้จักกันในนาม Newaza หรือการจับล็อกหัก ซึ่งเป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นวิชา BJJ หรือ Brazilian Jujitsu ที่นิยมเรียนกันทั่วโลก 

วิชายูโด 柔道 เป็นวิชาที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์คะโน จิโงะโร ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้รับการยอมรับเป็นวิชาแรกที่ได้รับการยอมรับในระดับกีฬาโอลิมปิก ท่านอาจารย์ Jigoro Kano ได้ปรับปรุงวิชายูโดมาจากวิชายิวยิตสูโดยตัดเทคนิคอันตรายที่อาจทำให้ผู้ฝึกบาดเจ็บออก และเริ่มใช้ระบบรันโดริ หรือ Randori คือการฝึกซ้อมแบบจริง ซึ่งให้นักเรียนยูโดใช้เทคนิคต่อสู้กันอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับการใช้เทคนิค การใช้แรงต้านและแรงตาม การฝึกยูโดจึงช่วยให้ผู้ฝึกสามารถพัฒนาร่างกายและจิตใจ จุดที่โดดเด่นคือวิชายูโดเป็นวิชาที่คนตัวเล็กสามารถชนะคนรูปร่างใหญ่และแข็งแรงกว่าได้ โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว IMAC Dojo เป็นศูนย์สอนยูโดที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดในโลก

Judo Techniques

Ukemi

Falling Techniques

Judo Techniques

Nage Waza​

Judo Throwing Techniques

Judo Techniques

Katame Waza​

Grappling Techniques​

Why We Learn Judo ?

วิชายูโด Judo เป็นวิชาการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่น วิชายูโดช่วยปลูกฝังค่านิยมในการใช้ชีวิตที่มีระเบียบ สร้างบุคคลิกที่ดี และสร้างทักษะทางการเข้าสังคมได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้สามารถจดจ่อต่อสิ่งที่กำลังทำได้ดีขึ้น การเรียนวิชายูโดไม่ใช่เพียงการเรียน ทุ่ม เชือด หักล็อก แต่ยังต้องเรียนรู้หลักการของยูโดเช่น การบรรลุประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยใช้แรงให้น้อยที่สุด การสร้างความสมดุลย์ระหว่างความคิดและร่างกาย วิชายูโดถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันตัว เตรียมรับกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง และฝึกฝนร่างกายกับทักษะให้พร้อมในการต่อสู้ การฝึกยูโดช่วงแรกไม่ได้เน้นให้ฝึกทุ่มเพื่อมุ่งหวังชัยชนะ แต่เน้นฝึกเทคนิคการล้ม Ukemi หรือ Falling Techniques 8 ท่าซึ่งเป็นท่าล้มที่ช่วยป้องกันตัวและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บเวลาต่อสู้จริง นอกจากการฝึกล้มช่วยป้องกันบาดเจ็บจากการแข่งขัน แต่ยังช่วยป้องกันโอกาสคอหัก แขนหัก ขาหัก จากอุบัติเหตุได้ตลอดชีวิต วิชายูโดจึงเป็นวิชาที่คุณพ่อคุณแม่นิยมให้ลูก ๆ มาเรียน อย่างน้อยก็เพื่อให้ได้ทักษะในการล้มซึ่งเหมือนกับการซื้อประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับลูกในอนาคต นอกจากนี้การฝึกยูโดยังเป็นวิธีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยโควต้านักกีฬาหรือได้รับทุนนักกีฬาในขณะศึกษาระดับมหาวิทยาลัย สำหรับผู้ใหญ่สามารถเรียนยูโดเพื่อฝึกร่างกาย จิตใจ มีการเรียนรู้ปัจจัยภายในของตัวเองมากกว่าการที่จะสนใจแต่คู่ต่อสู้ที่เป็นแค่เพียงปัจจัยภายนอก การฝึกยูโดจึงเป็นประโยชน์ในการฝึกทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้เป็นกีฬาที่เรียนกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

Jigoro Kana
Play Video about Jigoro Kana

ค่าเรียนยูโด Judo Class

ค่าเรียนยูโด Judo Class

สอนแบบตัวต่อตัว Private Class
฿ 750 ต่อคลาส (90 นาที)
  • นัดหมายวันและเวลาเรียนได้ทุกวัน 8:00 - 22:00 น.
  • คลาสสอนยูโดไม่เกิน 4 ท่านต่อคลาส
  • ค่าเรียนเพิ่ม 150 ต่อคลาสต่อคน (2 ท่าน 900 บาท, 3 ท่าน 1050 บาท และ 4 ท่าน 1200 บาท)
Popular

ค่าจำหน่ายชุดยูโด Judo Uniform (Judo Gi)

หลักเกณฑ์สอบเลื่อนสายของสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักเกณฑ์การสอบเลื่อนวิทยฐานะยูโด

สอบเลื่อนสายยูโด

I) สอบเลื่อนสายขาวขึ้นสายเขียว

1. การเคารพ (Rei) : การนั่ง, การนั่งเคารพ, การยืน, การยืนเคารพ

2. การล้ม (Ukemi) : นอนตบเบาะ, นั่งเหยียดขาตบเบาะ, นั่งบนส้นเท้าตบเบาะ, ยืนตบเบาะ (ล้มหลัง), นอนตบเบาะตะแคงตัวซ้าย-ขวา, นั่งเหยียดขาตะแคงตัวตบเบาะซ้าย-ขวา, นั่งบนส้นเท้าตะแคงตัวตบเบาะซ้าย-ขวา, ยืนตบเบาะซ้าย-ขวา, ม้วนตัวตบเบาะ

3. การเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi)

4. เทคนิคการทุ่ม (Tachi-Waza) : Ippon-Seoi_Nage, Ogoshi, Koshi Guruma, Osoto-Gari

5. เทคนิคการล็อก (Ne-Waza) : Kesa-Gatame, Yoko-Shiho-Gatame, Kami-Shiho-Gatame

6. รันโดริ (Kata-Randori) 1 ยก

II) สอบเลื่อนสายเขียวขึ้นสายฟ้า

นักกีฬาต้องแข่งขันโดยชนะ 3 คนติดต่อกัน (ไม่มีการสะสมผลการแข่งขัน)

1. การล้ม (Ukemi) : ม้วนตัวตบเบาะ Mae Mawari Ukemi

2. การเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi)

3. เทคนิคการทุ่ม (Tachi-Waza) : Harai Goshi และ O Uchi-Gari)

4. เทคนิคการล็อก (Ne-Waza) : Kata-Gatame

5. เทคนิคการรัดคอ (Shime Waza) : Okuri Eri Jime

III) สอบเลื่อนสายฟ้าขึ้นสายน้ำตาล

นักกีฬาต้องแข่งขันโดยชนะ 5 คน ติดต่อกัน (ยกละ 3 นาที) หรือเก็บผลชนะจากการสอบแข่งขันเลื่อนสายประจำปีทั้ง 5 ครั้งโดยต้องมีผลชนะ 6 คน

IV) สอบเลื่อนสายน้ำตาลขึ้นสายน้ำตาลปลายดำ

นักกีฬาต้องแข่งขันโดยชนะ 5 คน ติดต่อกัน (ยกละ 3 นาที) หรือเก็บผลชนะจากการสอบแข่งขันเลื่อนสายประจำปีทั้ง 5 ครั้งโดยต้องมีผลชนะ 6 คน

V) สอบเลื่อนสายน้ำตาลปลายดำ ขึ้นสายดำขั้น 1

นักกีฬาต้องครองสายน้ำตาลปลายดำครบ 1 ปี และมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป

1. เทคนิคการทุ่ม (Taichi-Waza)

2. เทคนิคการรัดคอ (Shime Waza)

3. เทคนิคการหักแขน (Kansetsu Waza)

4. เทคนิคการล็อค (Ne-Waza)

5. สอบท่าทุ่มมาตรฐาน Nage No Kata

คลิปความรู้ยูโด Judo Video Clip on Youtube

ท่านที่สนใจศึกษาวิชายูโด สามารถเข้าชมคลิป Youtube ของทางโรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำคลิปท่ายูโดที่ครบที่สุดในประเทศไทย

คนตัวเล็กสู้คนตัวใหญ่

คลิปที่มีผู้สนใจยูโดรับชมมากที่สุด

สอบสายขาวขึ้นสายเขียว

คลิปสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเลื่อนระดับยูโด

ท่าตบเบาะ Ukemi 8 ท่า

คลิปสอน Falling Techniques ยูโด

Contact Us

โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo ตั้งอยู่ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 เยื้องโรงเรียนนานาชาติ NIVA International School ตั้งอยู่ข้างโรงพิมพ์ลักษมีรุ่ง กำแพงสีเหลืองด้านซ้ายมือจากปากทาง

19, 21 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Line Official : @imacdojo
091 485 5445