ยูโด

หลักสูตรยูโดจาก IMAC Dojo

Judo course imac dojo

IMAC Dojo Judo Staff

Home Screen

Side Button

Adaptable Touch Screen

HQ Double Tour

ท่าทุ่มยูโด
Judo Private Class : One-on-One Training

หลักสูตรยูโด สอนตัวต่อตัว

IMAC Dojo รับสอนยูโดแบบ Private Class นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกโดยนัดหมายได้ ครูผู้สอนที่เป็นนักยูโดสายดำ นักเรียนสามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อให้ครูออกแบบการสอนเพื่อให้ตรงกับความต้องการสูงที่สุด การเรียนยูโดจะฝึกบนเบาะยูโดโดยเฉพาะ ไม่ใช่บนพื้นจิ๊กซอร์ ซึ่งเบาะยูโดจะป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม การทุ่มและการถูกทุ่ม ให้เกิดความปลอดภัยสูงที่สุด

เรามีความเชื่อว่าการสอนแบบ Private Class เป็นวิธีการสอนที่ให้ประสิทธิภาพในการเรียนยูโดได้สูงสุด ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างรวดเร็วและได้รับการปรับแก้ไชท่ายูโดจากครูผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิด กีฬายูโดปัจจุบันมีผู้เรียนทั่วโลกหลายล้านคน และเป็นกีฬาการต่อสู้จากประเทศญี่ปุ่นกีฬาแรกที่ได้รับการยอมรับและบรรจุสู่กีฬาโอลิมปิก Olympic โดยปรมาจารย์ยูโด Jigoro Kano 

การเรียนยูโดจาก IMAC DOJO จะมีการสอนท่ายูโดให้กับนักเรียนครบทุกท่าตามหลักสูตรจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และหาท่าที่เหมาะกับตัวเองเพื่อฝึกและพัฒนาท่าที่ถนัดต่อไปในอนาคต

หลักสูตรเรียนยูโด Judo โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo

โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo เป็นโรงเรียนสอนยูโดแบบ Private Class สอนตัวต่อตัว เราใช้หลักสูตรจากประเทศญี่ปุ่นมีระบบการสอนอย่างชัดเจน 8 ระดับ ซึ่งครอบคลุม ท่าตบเบาะยูโด (Ukemi) 8 ท่า ท่าทุ่มยูโด (Tachi-Waza) และการเข้าท่าทุ่มยูโด (Uchikomi) รวม 40 ท่า พื้นฐาน Newaza 7 ท่า และท่า Newaza 30 ท่า ซึ่งเราได้แบ่งระดับการฝึกฝนเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้เรียนยูโดเรียนตามหลักสูตรจริงและสามารถเลือกใช้ทักษะที่เหมาะกับสรีระและความถนัดของตัวเองในการออกกำลังกาย แข่งขันกับเพื่อนนักยูโด หรือฝึกเพื่อการแข่งขันในประเทศ เช่น กีฬานักเรียน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยได้

หลักสูตรเรียนยูโด Judo : ระดับที่ 1

Judo How to Tie Obi

How to Tie Judo Obi

คลิปสอนการผูกสายยูโดอย่างละเอียด

Judo Ukemi

8 Judo Ukemi

คลิปสอนท่าล้ม 8 ท่าของกีฬาต่อสู้ยูโด

Judo Ippon Seo Nage

Ippon Seo Nage

ท่าทุ่ม Ippon Seo Nage

Judo Ogoshi

Ogoshi

ท่าทุ่ม Ogoshi

Judo Koshi Guruma

Koshi Guruma

ท่าทุ่ม Koshi Guruma

Judo Osoto Gari

Osoto Gari

ท่าทุ่ม Osoto Gari

หลักสูตรเรียนยูโด Judo ระดับที่ 2 :

Judo Hari Goshi

Harai Goshi

ท่าทุ่ม Harai Goshi

Judo O Uchi Gari

O Uchi Gari

ท่าทุ่ม O Uchi Gari

Judo Kesa Gatame

Kesa Gatame

ท่าล็อค Kesa Gatame

Judo Yoko Shiho Katame

Yoko Shiho Gatame

ท่าล็อค Yoko Shiho Gatame

Judo Kami Shiho Gatame

Kami Shiho Gatame

ท่าล็อก Kami Shiho Gatame

Judo Kata Gatame

Kata Gatame

ท่าล็อค Kata Gatame

หลักสูตรเรียนยูโด Judo ระดับที่ 3 :

Judo De Ashi Barai

De Ashi Barai

ท่าทุ่ม De Ashi Barai

Judo Hiza Guruma

Hiza Guruma

ท่าทุ่ม Hiza Guruma

Judo Sasae Tsurikomi Ashi

Sasae Tsurikomi Ashi

ท่าทุ่ม Sasae Tsurikomi Ashi

Judo Uki Goshi

Uki Goshi

ท่าทุ่ม Uki Goshi

Judo Kuzure Kesa Gatame

Kuzure Kesa Gatame

ท่าล็อก Kuzure Kesa Gatame

Judo Tate Shiho Gatame

Tate Shiho Gatame

ท่าล็อค Tate Shiho Gatame

หลักสูตรเรียนยูโด Judo ระดับที่ 4

Judo Ko Soto Gari

Ko Soto Gari

ท่าทุ่ม Ko Soto Gari

Judo Ko Uchi Gari

Ko Uchi Gari

ท่าทุ่ม Ko Uchi Gari

Judo Tsurikomi Goshi

Tsurikomi Gari

ท่าทุ่ม Tsurikomi Gari

Judo Okuri Ashi Barai

Okuri Ashi Barai

ท่าทุ่ม Okuri Ashi Barai

Judo Tai Otoshi

Tai Otoshi

ท่าทุ่ม Tai Otoshi

Judo Uchi Mata

Uchi Mata

ท่าทุ่ม Uchi Mata

Judo Kuzure Kesa Gatame

Kuzure Kesa Gatame

ท่าล็อก Kuzure Kesa Gatame

Judo Kuzure Kami Shiho Gatame

Kuzure Kami Shiho Gatame

ท่าล็อก Kuzure Kami Shiho Gatame

Judo Yoko Shiho Gatame

Yoko Shiho Gatame

ท่าล็อก Yoko Shiho Gatame

Judo Tate Shiho Gatame

Tate Shiho Gatame

ท่าล็อก Tate Shiho Gatame

หลักสูตรเรียนยูโด Judo ระดับที่ 5 :

Judo Ko Soto Gake

Ko Soto Gake

ท่าทุ่ม Ko Soto Gake

Judo Tsuri Goshi

Tsuri Goshi

ท่าทุ่ม Tsuri Goshi

Judo_Yoko_Otoshi

Yoko Otoshi

ท่าทุ่ม Yoko Otoshi

Judo_Ashi_Guruma

Ashi Guruma

ท่าทุ่ม Ashi Guruma

Judo_Hane_Goshi

Hane Goshi

ท่าทุ่ม Hane Goshi

Judo_Harai_Tsurikomi_Ashi

Harai Tsurikomi Ashi

ท่าล็อก Yoko Shiho Gatame

Judo_Tomoe_Nage

Tomoe Nage

ท่าทุ่ม Tomoe Nage

Judo_Kata_Guruma

Kata Guruma

ท่าทุ่ม Kata Guruma

Judo_Ude_Garami

Ude Garami

ท่าล็อก Ude Garami

Judo_Ude_Hishigi_Juji_Gatame

Ude Hishigi Juji Gatame

ท่าล็อก Ude Hishigi Juji Gatame

Judo_Ude_Hishigi_Ude_Gatame

Ude Hishigi Ude Gatame

ท่าล็อก Ude Hishigi Ude Gatame

Judo_Juji_Jime

(Gyaku) (Kata) (Nami) Juji Jime

ท่าล็อก (Gyaku) (Kata) (Nami) Juji Jime

หลักสูตรเรียนยูโด Judo ระดับที่ 6

Judo_Sumi_Gaeshi

Sumi Gaeshi

ท่าทุ่ม Sumi Gaeshi

Judo_Tani_Otoshi

Tani Otoshi

ท่าทุ่ม Tani Otoshi

Judo_Hane_Makikomi

Hane Makikomi

ท่าทุ่ม Hane Makikomi

Judo_Sukui_Nage

Sukui Nage

ท่าทุ่ม Sukui Nage

Judo_Utsuri_Goshi

Utsuri Goshi

ท่าทุ่ม Utsuri Goshi

Judo_O_Guruma

O Guruma

ท่าทุ่ม O Guruma

Judo_Soto_Makikomi

Soto Makikomi

ท่าทุ่ม Soto Makikomi

Judo_Uki_Otoshi

Uki Otoshi

ท่าทุ่ม Uki Otoshi

Judo_Ude_Hishigi_Hiza_Gatame

Ude Hishigi Hiza Gatame

ท่าล็อก Ude Hishigi Hiza Gatame

Judo_Ude_Hishigi_Ashi_Gatame

Ude Hishigi Ashi Gatame

ท่าล็อก Ude Hishigi Ashi Gatame

Judo_Ude_Hishigi_Waki_Gatame

Ude Hishigi Waki Gatame

ท่าล็อก Ude Hishigi Waki Gatame

Ude_Hishigi_Hara_Gatame

Ude Hishigi Hara Gatame

ท่าล็อก Ude Hishigi Hara Gatame

Judo_Hadaka_Jime

Hadaka Jime

ท่าล็อก Hadaka Jime

Judo_Okuri_Eri_Jime

Okuri Eri Jime

ท่าล็อก Okuri Eri Jime

Judo_Kata_Ha_Jime

Kata Ha Jime

ท่าล็อก Kata Ha Jime

หลักสูตรเรียนยูโด Judo ระดับที่ 7 :

Judo_O_Soto_Guruma

O Soto Guruma

ท่าทุ่ม O Soto Guruma

Judo_Uki_Waza

Uki Waza

ท่าทุ่ม Uki Waza

Judo_Yoko_Wakare

Yoko Wakare

ท่าทุ่ม Yoko Wakare

Judo_Yoko_Garuma

Yoko Guruma

ท่าทุ่ม Yoko Guruma

Judo_Ura_Nage

Ura Nage

ท่าทุ่ม Ura Nage

Judo_Uchiro_Goshi

Uchiro Goshi

ท่าทุ่ม Uchiro Goshi

Judo_Sumi_Otoshi

Sumi Otoshi

ท่าทุ่ม Sumi Otoshi

Judo_Yoo_Gake

Yoko Gake

ท่าทุ่ม Yoko Gake

Judo_Ude_Hishigi_Te_Gatame

Ude Hishigi Te Gatame

ท่าล็อก Ude Hishigi Te Gatame

Judo_Ude_Hishigi_Sankak_Gatame

Ude Hishigi Sankaku Gatame

ท่าล็อก Ude Hishigi Sankaku Gatame

Judo_Kata_Te_Jime

Kata Te Jime

ท่าล็อก Kata Te Jime

Judo_Sankaku_Jime

Sankaku Jime

ท่าล็อก Sankaku Jime

Judo_Sode_Guruma_Jime

Sode Guruma Jime

ท่าล็อก Sode Guruma Jime

Judo_Tsukkomi_Jime

Tsukkomi Jime

ท่าล็อก Tsukkomi Jime

Judo_Ryo_Te_Jime

Ryo Te Jime

ท่าล็อก Ryo Te Jime

หลักสูตรเรียนยูโด Judo ระดับที่ 8

หลักเกณฑ์การสอบเลื่อนวิทยฐานะ (สอบเลื่อนสาย)

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดสอบเลื่อนวิทยฐานะ สอบเลื่อนสายเป็นประจำปีละประมาณ 4 – 5 ครั้ง ซึ่งท่านที่สนใจสอบเลื่อนสายยูโด สามารถตรวจสอบได้ที่ Facebook ของ สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบสายยูโด

1. การเคารพ ( REI )  : การนั่ง, นั่งเคารพ, การยืน, ยืนเคารพ

2. การล้ม ( UKEMI ) : นอนตบเบาะ, นั่งเหยียดขาตบเบาะ, นั่งบนส้นเท้าตบเบาะ, ยืนตบเบาะ ( ล้มหลัง ), นอนตบเบาะตะแคงตัวซ้าย-ขวา, นั่งเหยียดขาตะแคงตัวตบเบาะซ้าย-ขวา, นั่งบนส้นเท้าตะแคงตัวตบเบาะซ้ายขวา, ยืนตบเบาะซ้าย –ขวา, ม้วนตัวตบเบาะ

3. การเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi)

4. เทคนิคการทุ่ม (Taichi-Waza ) : IPPON –SEOI-NAGE , OGOSHI, KOSHI GURUMA, OSOTO-GARI 

5. เทคนิคการล็อค (Newaza) : KESA – GATAME, YOKO-SHIHO – GATAME, KAMI-SHIHO – GATAME

6. รันโดริ ( KATA-RANDORI ) 1 ยก

สอบแข่งขัน นักกีฬาจะต้องแข่งขันโดยชนะ 3 คน ติดต่อกัน (ไม่มีการสะสมผลชนะการแข่งขัน) 

1. การล้ม (Ukemi) – ม้วนตัวตบเบาะ (Mae Mawari Ukemi) 

2. การเข้าท่าทุ่ม (Uchikomi)

3. เทคนิคการทุ่ม (Tachi Waza) – HARAI GOSHI, O UCHI-GARI

4. เทคนิคการล็อค (Newaza) – KATA – GATAME

5. เทคนิคการรัดคอ (Shime Waza) – OKURI ERI JIME

นักกีฬาจะต้องแข่งขันโดยชนะ 5 คน ติดต่อกัน (ยกละ 3 นาที) หรือเก็บผลชนะจากการสอบแข่งขันเลื่อนสายประจำปีทั้ง 5 ครั้งโดยต้องมีผลชนะ 6 คน

นักกีฬาจะต้องแข่งขันโดยชนะ 5 คน ติดต่อกัน (ยกละ 3 นาที) หรือเก็บผลชนะจากการสอบแข่งขันเลื่อนสายประจำปีทั้ง 5 ครั้งโดยต้องมีผลชนะ 6 คน

คุณสมบัติผู้สอบต้องครองสายน้ำตาลปลายดำครบ 1 ปีและต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี 

1. สอบเทคนิคการทุ่ม (Taichi-Waza)

2. สอบเทคนิคการรัดคอ (Shime-Waza)

3. สอบเทคนิคการหักแขน (Kansetsu-Waza)

4. สอบเทคนิคการล็อก (Ne-waza)

5. สอบท่าทุ่มมาตรฐาน Nage No Kata

คลิปสอนการสอบสายขาวขึ้นสายดำจาก IMAC Dojo

ปรมาจารย์ผู้สร้างวิชายูโด Kano Jigoro

ประวัติท่านปรมาจารย์ คะโน จิโงะโร เคยฝึกวิชายิวยิตสูมาก่อน แต่พบว่าวิชายิวยิตสูโบราณนั้นเป็นวิชาต่อสู้ ซึ่งเป็นเทคนิคที่อันตรายมากเช่น จิ้มตา ดึงผม เตะหว่างขา เป็นต้น จึงไม่เหมาะกับการฝึกในรูปแบบของกีฬา ท่านปรมาจารย์ได้นำวิชายิวยิตสูมาปรับปรุงให้เป็นการฝึกในรูปแบบ Kata ซึ่งคือการเข้าคู่ฝึกทั้งสองฝ่ายโดยรู้กันและฝึกท่าด้วยกันโดยไม่ได้ขัดขืน นอกจากนี้ยังมีการสร้างระบบการต่อสู้ในรูปแบบ รันโดริ (Randori) ซึ่งเป็นการซ้อมต่อสู้แบบจริงจังบนเบาะยูโด ท่านเป็นผู้คิดค้นวิชายูโดและเป็นวิชาการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับและฝึกฝนอย่างกว้างขวางทั่วโลก