#1 Life-Changing Shinkyokushinkai Karate Class in Bangkok

โรงเรียนสอนการป้องกันตัว IMAC Dojo เปิดสอนหลักสูตรคาราเต้เคียวคุชินสำนัก WKO Shinkyokushin Karate คาราเต้สไตล์ Full Contact มี 4 โปรแกรมการเรียน คือ Karate Group Class ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 – 20.30 น., Kata Group Class ทุกวันศุกร์ เวลา 20:45 – 21:45 น.,  Private Class นัดได้ทุกวัน 15:00 – 22:00 น. และ Online Class นัดได้ทุกวัน 18:00 – 22:00 น. 

คาราเต้

IMAC Dojo โรงเรียนสอนคาราเต้เคียวคุชิน สำนัก WKO Shinkyokushinkai Bangkok สอนคาราเต้สไตล์เคียวคุชิน ซึ่งเป็นคาราเต้แบบ Full Contact ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก คาราเต้เคียวคุชินไม่ใช่คาราเต้ที่เป็นกีฬา แต่เป็นคาราเต้ที่ฝึกเพื่อการป้องกันตัวโดยตรง เป็นหนึ่งในวิชาการต่อสู้ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้ป้องกันตัวและต่อสู้ได้จริง อีกทั้งเป็นวิชาที่ผู้ฝึกจะมีร่างกายที่แข็งแรง มีการพัฒนากล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกาย ลดไขมัน สุขภาพดีขึ้นชัดเจน อีกทั้งยังชะลอวัย เรียนได้ตั้งแต่เด็ก 5 ปี – 70 ปี การฝึกคาราเต้เคียวคุชินอย่างต่อเนื่องช่วยสร้างเสริมความมั่นใจในการต่อสู้ในกรณีที่จำเป็นต้องป้องกันตัว ใช้หลีกเลี่ยงความรุนแรง ป้องกันตัวจากการถูก Bully ฝึกเพื่อป้องกันตัวและคนในครอบครัวกับคนที่ท่านรัก ฝึกสู้จริง ปะทะจริง เรียนแบบค่อยเป็นค่อยไปตามหลักสูตรจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มีผู้เรียนมากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลกใน 140 ประเทศ คาราเต้สไตล์เคียวคุชิน คาราเต้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

Kyokushin Karate ได้ริเริ่มโดยปรมาจารย์ Mas Oyama ผู้ซึ่งทำให้คาราเต้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ด้วยการต่อสู้กับวัวกระทิงและฟันเขาวัวกระทิงด้วยมือเปล่า การฝึกคาราเต้เคียวคุชินจะแบ่งออก 3 ส่วน คือ Kata (ฝึกซ้อมพื้นฐานท่าต่อสู้ด้วยหมัด เท้า เข่า ศอก รวมถึงการฝึก Ido Geiko คือการใช้ท่าต่อสู้พื้นฐานในขณะเคลื่อนไหว), Kata (ท่ารำคาราเต้ ซึ่งเป็นการรวบรวมท่าต่อสู้เป็นชุดมวยให้ฝึกอย่างเป็นระบบ) และ Kumite (Sparring การต่อสู้จริง)

Shinkyokushin Karate

KIHON & IDO GEIKO

The practice of correct body form and breathing.

Shinkyokushin Karate

PHYSICAL TRAINING

Stretching, Strength Training, Flexibility & Conditioning

Shinkyokushin Karate

KUMITE (SPARRING)

Practice to deliver devastating power through techniques.

Why We Learn Kyokushin Karate ?

หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงมีผู้เรียนคาราเต้จำนวนมากทั่วโลก สำหรับเด็กเล็ก คาราเต้ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ เสริมความยืดหยุ่นของร่างกาย ฝึกสมองและสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กเล็กได้อย่างดี เด็กโตก่อนวัยรุ่น ได้รับการเตรียมพร้อมในการเข้าสังคม รู้จักการให้เกียรติต่อตัวเองและผู้อื่น ฝึกทักษะเพื่อป้องกันตัวให้พร้อมก่อนถึงวัยรุ่น สำหรับวัยรุ่น คาราเต้เป็นกีฬาและสร้างมิตรภาพ อีกทั้งเสริมสร้างความมั่นใจในการปกป้องตัวเองและหลีกเลี่ยงปัญหาความรุนแรงได้ ผู้ใหญ่วัยทำงาน ฝึกคาราเต้เพื่อการผ่อนคลาย การออกกำลังกายที่ได้ทั้งกล้ามเนื้อและการเต้นของหัวใจช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในอนาคต ป้องกัน Office Syndrome และยังเป้นการฝึกทักษะเพื่อป้องกันตัวเองและคนที่ท่านรัก สำหรับผู้ใหญ่วัยใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้ว คาราเต้ช่วยฝึกความจำ พัฒนากล้ามเนื้อและลดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังที่ต้องอาศัยการออกกำลังกายในการบำบัดรักษา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคอ้วน โรคไขมันพอกตับ ฯลฯ คาราเต้จึงเป็นกีฬาที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย จากการสอนคาราเต้ของโรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo พบว่าการฝึกคาราเต้สามารถพัฒนาร่างกายและจิตใจเหมาะกับผู้เรียนตั้งแต่อายุ 6 ปี – 80 ปี

ค่าเรียน Karate Group Class

สอน Kihon, Kumite (Sparring) และ Physical Training
฿ 1000 ระยะเวลา 1 เดือน
 • เรียนทุกวันศุกร์ 19:00 - 20:30 น.
 • ค่าเรียน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเรียน (ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเดือน)
 • กรณีสมัครเรียนทั้งครอบครัว ไม่จำกัดคน โปรโมชั่น 1500 บาทต่อครอบครัว
 • โปรโมชั่นจ่าย 6 เดือน คิดค่าเรียนเพียง 5000 บาทเท่านั้น เฉพาะเรียนเดี่ยวเท่านั้น
Best Deal

ค่าเรียน Kata Group Class

สอน Ido Kihon และ Kata ทุกระดับสาย
฿ 800 ระยะเวลา 1 เดือน
 • เรียนทุกวันศุกร์ 20:45 - 21:45 น.
 • ค่าเรียน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มเรียน (ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นเดือน)
Karate Expert

ค่าเรียน Karate Private Class

สอนแบบตัวต่อตัวโดยครูคาราเต้สายดำ นักเรียนกำหนดวันเวลาเรียนได้
฿ 600 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ชำระเมื่อเรียนจบคลาสครั้งต่อครั้ง
 • นัดได้ทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 15:00 - 22:00 น.
 • สอนตัวต่อตัวจากครูคาราเต้สายดำสำนัก Shinkyokushin Karate
 • คลาสเรียนไม่เกิน 4 ท่านต่อคลาส ท่านที่เรียนเพิ่มคิด 150 บาทต่อคนต่อชั่วโมง
Most flexible

ค่าเรียน Karate Private Class

สอนแบบตัวต่อตัวโดยครูคาราเต้สายดำ นักเรียนกำหนดวันเวลาเรียนได้
฿ 600 เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ชำระก่อนนัดหมายอย่างน้อย 1 วัน
 • นัดได้ทุกวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 15:00 - 22:00 น.
 • สอนผ่านโปรแกรม Zoom จากครูคาราเต้ Shinkyokushin สายดำ Dan 2
Learn @home

โรงเรียนสอนคาราเต้ Full Contact สไตล์เคียวคุชิน
รับรองและสอบจากสำนัก WKO อาจารย์จากญี่ปุ่น

The Best Full Contact Karate Gym Ladprao 101 in Bangkok

โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo จัดสอนคาราเต้เคียวคุชิน Kyokushin Karate ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 – 20.30 น. หรือ วันเสาร์เวลา 10:00 – 11:30 น. โดยในคลาสจะเน้นการสอน Kihon หรือการฝึกพื้นฐานการออกอาวุธคาราเต้ทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก และการออกอาวุธแบบเคลื่อนที่หรือ Ido Geiko ภายในคลาสจะมีการฝึก Physical Training เพื่อสร้างร่างกายให้พร้อมในการต่อสู้ป้องกันตัว และจุดเด่นสุดของคลาสคาราเต้นี้คือการฝึก Kumite หรือ Light Sparring เป็นการฝึกต่อสู้จริงกับเพื่อนที่ร่วมเรียนและครูผู้ฝึกสอน เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับทักษะคาราเต้และเรียนรู้การนำทักษะมาใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวจริง

IMAC Dojo Training

สมัครเรียนคาราเต้เคียวคุชิน

ส่งหลักฐานโอนเงินมาที่บัญชี "ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาประดิษฐ์มนูธรรม เลขที่บัญชี 613-2-19007-9" และแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้เรียน อายุ ความสูง น้ำหนักและเบอร์โทรติดต่อมาทาง Line Official ด้านล่างนี้ได้ทันที
ชุดคาราเต้ (จีน) 1,500 บาทต่อชุด
ชุดคาราเต้ (ญี่ปุ่น) 3,700 บาทต่อชุด สั่งล่วงหน้า 3 เดือน
Ryu Shinkyokushinkai Karate

WKO Shinkyokushinkai Organization in Japan works under  the main philosophy to “master our mind”, the activities are centered on the activity policy of “nurturing youth”, “social contribution”, and “international exchange”. A strong mind leads to kindness, and a kind heart leads to strength. With the belief that a healthy mind will develop in a healthy body, our organization will continue our activities to help Thai society master the true Kyokushin Karate knowledge and skills.

คลิปประวัติ . OSU!

Play Video about Masutatsu Ōyama

คลิป Fighter in the Wind หนังสร้างจากประวัติอาจารย์ MAS OYAMA

Shinkyokushinkai Karate Grading Test

โปรแกรมสอบคาราเต้ซินเคียวคุชิน

โรงเรียนสอนคาราเต้ Full Contact สไตล์เคียวคุชิน สำนัก WKO Shinkyokushinkai Karate สอนและสอบวัดระดับโดยอาจารย์ Shihan Frank Nagashima จากประเทศญี่ปุ่น โดยทำการสอบวัดระดับปีละประมาณ 3 – 4 ครั้ง โดยการทดสอบตามมาตรฐานของสำนักประเทศญี่ปุ่น ออกใบรับรองจาก WKO Shinkyokushinkai Karate โดยทางโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ IMAC Dojo จัดสอบคาราเต้โดยมีข้อกำหนดการสอบตามมาตรฐาน ผู้สอบจะต้องเข้าเรียนในคลาสตามกำหนดขึ้นอยู่กับ Ranking หรือระดับในการสอบวัดระดับทักษะ นักเรียนต้องส่งคลิป KATA เพื่อให้ครูตรวจสอบความพร้อมเพื่ออนุมัติก่อนการสอบตามกำหนด

KARATE GI

Shinkyokushin Karate

นักเรียนทุกท่านที่เรียนคลาสกลุ่มและทำการสอบต้องสวมชุดคาราเต้สำนัก Shinkyokushin เท่านั้น

ชุดคาราเต้ เกรดจีน ติด Flex PVC โลโก้สำนัก

แจ้งส่วนสูงและน้ำหนัก ชุดละ 1,500 บาท (มีสินค้าทันทีหรือรอ 1 เดือน)

ชุดคาราเต้ ของแท้จากประเทศญี่ปุ่น

แจ้งส่วนสูงและน้ำหนัก ชุดละ 3,700 บาท (ระยะเวลาสั่งชุด 3 เดือน)

Training attendance

Shinkyokushin Karate

ผู้มีสิทธิสอบต้องมีชั่วโมงในการเข้าสอบและได้รับอนุมัติคุณสมบัติในการสอบได้ตามเกณฑ์ของสำนัก

Kyu 10 - Kyu 3

Kyu 2 - Kyu 1

Kata clip rehearsal

Shinkyokushin Karate

นักเรียนผู้เข้าสอบจะต้องส่งคลิป KATA ในระดับที่ต้องการสอบ ส่งให้ครูผู้สอน Private Class อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ ผู้มีสิทธิเข้าสอบจะต้องได้รับการยืนยันคุณสมบัติในการฝึก KATA อย่างถูกต้อง โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการสอบเฉพาะนักเรียนที่ส่งคลิป KATA และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการฝึกของสำนัก

สอบวัดระดับ WKO Shinkyokushin Karate

รายละเอียดท่าสอบ KATA ระยะเวลาสอบแต่ละระดับ

ท่าสอบ Taikyoku Sono 1 และ Taikyoku Sono 2

ระยะเวลาฝึก 3 – 4 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 10 เป็นเงิน 1,000 บาท

ท่าสอบ Taikyoku Sono 3 และ Pinan Sono 1

ระยะเวลาฝึก 3 – 4 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 9 เป็นเงิน 1,000 บาท

ท่าสอบ Taikyoku Sono 3 และ Pinan Sono 1

ระยะเวลาฝึก 3 – 4 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 8 เป็นเงิน 1,000 บาท

Pinan Sono 2 และ Sokugi Taikyoku Sono 1

ระยะเวลาฝึก 3 – 4 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 7 เป็นเงิน 1,000 บาท

Pinan Sono 2 และ Sokugi Taikyoku Sono 1

ระยะเวลาฝึก 3 – 4 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 6 เป็นเงิน 1,000 บาท

Pinan Sono 3 และ Sokugi Taikyoku Sono 2

ระยะเวลาฝึก 3 – 4 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 5 เป็นเงิน 1,000 บาท

Pinan Sono 3 และ Sokugi Taikyoku Sono 3

ระยะเวลาฝึก 3 – 4 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 4 เป็นเงิน 1,000 บาท

Pinan Sono 4 และ Yantsu

ระยะเวลาฝึก 3 – 4 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 3 เป็นเงิน 1,000 บาท

Pinan Sono 5 และ Tsuki No Kata

ระยะเวลาฝึก 6 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 2 เป็นเงิน 2,000 บาท

Kata from Kyu 10 – Kyu 2 & Gekisaidai & Saiha

ระยะเวลาฝึก 6 เดือน

ค่าสอบวัดระดับ Kyu 1 เป็นเงิน 2,000 บาท

Sanchin, Geksaisho และ Seienchin

ระยะเวลามากกว่า 1 ปีและอายุ 15 ปีขึ้นไป

ค่าสอบวัดระดับ Dan 1 เป็นเงิน 11,500 บาท

Seienchin และ Garyu

ระยะเวลามากกว่า 2 ปีและอายุ 20 ปีขึ้นไป

ค่าสอบวัดระดับ Dan 1 เป็นเงิน 13,500 บาท

Shinkyokushinkai Training Gallery