คาราเต้เคียวคูชิน

หลักสูตรคาราเต้เคียวคูชิน

KARATE Shinkyokushin

Shinkyokushin Karate

Home Screen

Side Button

Adaptable Touch Screen

HQ Double Tour

Shinkyokushin Karate
Karate Private Class : One-on-One Training

หลักสูตรคาราเต้ สอนตัวต่อตัว

IMAC Dojo รับสอนคาราเต้เคียวคูชิน ซึ่งเป็นคาราเต้แบบ Full Contact ของสำนัก WKO Shinkyokushinkai Karate เราสอนแบบ Private Class นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกโดยนัดหมายได้ สอนโดยครูคาราเต้สายดำมากถึง 5 ท่าน นักเรียนสามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อให้ครูออกแบบการสอนเพื่อให้ตรงกับความต้องการสูงที่สุด

เรามีความเชื่อว่าการสอนแบบ Private Class เป็นวิธีการสอนที่ให้ประสิทธิภาพในการเรียนคาราเต้เคียวคูชินได้สูงสุด ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างรวดเร็วและได้รับการปรับแก้ไขท่าต่อสู้อย่างถูกต้องจากครูผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิด คาราเต้เคียวคูชินเป็นกีฬาที่พิเศษเพราะเป็นกีฬาที่สู้จริงปะทะจริง ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในกรณีที่เกิดกรณีจำเป็นที่ต้องต่อสู้ป้องกันตัวเองและคนที่เรารัก

 

หลักสูตรเรียนคาราเต้ Shinkyokushinkai Karate โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo

Mas Oyama เคียวคูชิน

Masutatsu Ōyama (大山)

Shihan Frank Nagashima

คาราเต้ซินเคียวคูชินไก (新極真会) Shinkyokushinkai ซึ่งเป็นหนึ่งในคาราเต้สายเคียวคูชินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ก่อตั้งโดย Daihyo (President) Kenji Midori ผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดของผู้ก่อตั้งคาราเต้เคียวคูชิน Masutatsu Oyama สำหรับคาราเต้ Shinkyokushinkai ในประเทศไทยอำนวยการสอนและสอบสายโดย Shihan Fumiaki Frank Nagashima ในนามของ World Karate Organization (WKO) Shinkyokushinkai Karate คาราเต้ Full Contact ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

หลักสูตรการสอน Shinkyokushin Karate ประกอบด้วย

1. Kihon : พื้นฐานการจัดระเบียบร่างกายและการหายใจ ในการยืน เดิน การใช้หมัด เตะ ศอก เข่า และอาวุธในร่างกาย การฝึก Kihon ต้องทำการฝึกทุกครั้งและฝึกตลอดไปเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและสร้างความคุ้นชินของร่างกายเพื่อการฝึกคาราเต้ระดับสูง

2. Kata : ท่ารำ เป็นการร้อยเรียงท่าต่อสู้และการเคลื่อนไหวเป็นกระบวนท่า ซึ่งใช้ในการฝึกและทบทวน เพื่อให้เกิดความเคยชินในการออกอาวุธการต่อสู้จริง ท่ารำจะช่วยให้จดจำท่าต่อสู้และการเคลื่อนไหวในการปรับใช้ในการต่อสู้

3. Kumite : การต่อสู้ ในกติกาต่อสู้ของเคียวคูชิน เป็นการต่อสู้แบบ Full Contact ในการฝึกฝนจะต่อสู้ได้ทุกรูปแบบ แต่ในทางกติกากีฬาจะห้ามใช้หมัดหรือศอกทำร้ายบริเวณหัวหรือใบหน้า ในการฝึกฝนใช้อุปกรณ์ป้องกันในการซ้อมการต่อสู้ได้
 
4. Tameshiwari : การส่งแรงด้วย มือ เท้า เข่า ศอก กับวัสดุฝึกฝน เช่น กระดานไม้ อิฐ น้ำแข็ง หรือ ไม้เบสบอล เป็นต้น

6 คลิปพื้นฐานของคาราเต้ Shinkyokushinkai Karate

Shinkyokushinkai Karate Stretching

Shinkyokushin Stretching

คลิปสอนการยืดเส้นสไตล์คาราเต้เคียวคูชิน

Shinkyokushinkai Karate Basic Stance

Shinkyokushin Stances

คลิปสอนท่ายืนของคาราเต้เคียวคูชิน

Shinkyokushinkai Karate Ido Kihon

Shinkyokushin Ido Kihon

คลิปสอนสเต็ปการเดินของคาราเต้เคียวคูชิน

Shinkyokushinkai Karate Defense Techniques

Shinyokushin Defense

คลิปสอนการป้องกันสไตล์คาราเต้เคียวคูชิน

Shinkyokushinkai Karate Hands Techniques

Shinkyokushin Hand

เทคนิคการใช้มือต่อสู้ของคาราเต้เคียวคูชิน

Shinkyokushinkai Karate Leg Techniques

Shinkyokushin Leg

เทคนิคการใช้เท้าต่อสู้ของคาราเต้เคียวคูชิน

คาตะของคาราเต้เคียวคูชิน สำนัก WKO Shinkyokushinkai Karate

18 คลิปรวมท่า Kata ของ Shinkyokushinkai Karate​

Kata หรือ คาตะ คือการนำท่าต่อสู้ทั้งการรุกและการรับให้รวมกันเป็นท่ารำ กระบวนท่าของคาราเต้ในแต่ละสำนักจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในด้านเทคนิค การดูการร่ายรำ Kata จะสามารถดูได้ว่าผู้ฝึกได้ฝึกอยู่ในระดับใดและมีความรู้ด้านคาราเต้อย่างไร สำหรับคาราเต้สายเคียวคูชินของสำนัก WKO Shinkyokushinkai ที่ใช้ในการสอบถึงสายดำขั้นที่ 1 จำเป็นต้องฝึกท่า Kata ทั้ง 18 ชุด ที่ท่าง IMAC Dojo ได้ทำคลิปไว้เพื่อใช้อ้างอิงในการฝึก โดยคลิปคาราเต้นี้ได้ถ่ายทอดโดยครูมิเชล ครูคาราเต้สายดำของสำนัก Shinkyokushinkai Karate

หลักเกณฑ์การสอบเลื่อนวิทยฐานะ (สอบเลื่อนสาย)

WKO Shinkyokushinkai Karate สอบโดย Shihan Frank Nagashima

สำนักคาราเต้ซินเคียวคูชินไก หรือ WKO Shinkyokushinkai Karate ประเทศไทย มีการดำเนินการสอบเลื่อนวิทยฐานะ (สอบเลื่อนสาย) เป็นประจำปีละประมาณ 3 – 4 ครั้ง ดำเนินการสอบสายโดย Shihan Frank Nagashima จากประเทศญี่ปุ่น

Shinkyokushin Karate

Taikyoku Sono 1

Taikyoku Sono 2

Taikyoku Sono 3

Pinan Sono 1

Pinan Sono 2 Sokugi Taikyoku Sono 1
Pinan Sono 2 Sokugi Taikyoku Sono 1

Pinan Sono 3

Sokugi Taikyoku Sono 2

Pinan Sono 3

Sokugi Taikyoku Sono 2

ระยะเวลาสอบ 1 ปี หลังจากสอบ Kyu 5

Pinan Sono 3

Sokugi Taikyoku Sono 2

ระยะเวลาสอบ 1 ปี หลังจากสอบ Kyu 4

Pinan Sono 4

Yantsu

ระยะเวลาสอบ 1 ปี หลังจากสอบ Kyu 3

Pinan Sono 5

Tsuki No Kata

ระยะเวลาสอบ 1 ปี หลังจากสอบ Kyu 2

Gekisai Sho

Saiha

ระยะเวลาสอบ 1 ปี หลังจากสอบ Kyu 1 และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

Sanchin

Gekisai Sho

Seienchin

ระยะเวลาสอบ 2 ปี หลังจากสอบ Dan 1 และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป

Seienchin

Garyu

สอบเพิ่มโดยเลือก 1 ใน 4 Kata : Seipai, Tensho, kanku, Sushiho

ปรมาจารย์คาราเต้ ผู้ฆ่ากระทิงด้วยมือเปล่า Mas Oyama ปรมาจารย์คาราเต้เคียวคูชิน

ประวัติท่านปรมาจารย์ โอยาม่า ท่านเป็นคนเกาหลีและได้เดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นโดยได้ใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นและได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศญี่ปุ่นในฐานะของผู้ก่อตั้งวิชาคาราเต้เคียวคูชิน Kyokushin ซึ่งเป็นคาราเต้แบบ Full Contact ที่ใช้ต่อสู้ได้จริง เทียบได้กับมวยไทยและมวยซานต้าของประเทศจีน ก่อนที่ท่านจะสร้างวิชาคาราเต้เคียวคูชิน ท่านได้ฝึกวิชาการต่อสู้โดยได้รับการรับรองวิทยะฐานะหลายแขนงเช่น ยูโดระดับสายดำดั้ง 4 คาราเต้สายโชโตกันสายดำดั้ง 4 และ คาราเต้สายโกจูริวสายดำดั้ง 7 ชีวิตของท่านอาจารย์ Oyama ได้เปลี่ยนจากการที่ท่านอ่านหนังสือThe Book of Five Rings โดย Miyamoto Musashi (นักดาบชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง) และเกิดแรงบันดาลใจในการฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งซึ่งเป็นที่มาของคาราเต้เคียวคูชิน ท่านมีชื่อเสียงในการต่อสู้กับวัวกระทิงด้วยมือเปล่าซึ่งทำให้ชื่อเสียงของวิชาคาราเต้เคียวคูชินมีความโด่งดังไปทั่วโลก จนปัจจุบันคาราเต้เคียวคูชินมีผู้ฝึกเกือบ 20 ล้านคนทั่วโลกและเป็นคาราเต้ที่ฝึกแล้วพิสูจน์ได้ว่าช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ต่อสู้ได้จริงและมีจิตใจที่สงบไม่กลัวต่อภัยที่อาจเกิดขึ้นได้