Level Up Your Martial Art Skills

โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว
IMAC Dojo Martial Arts School
ลาดพร้าว 101 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9

โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว

โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว IMAC Dojo ก่อตั้งโดยครอบครัวศุภพิทักษ์พงษ์ โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดวิชาศิลปะการต่อสู้หลากหลายแขนงในระบบสำนัก คือการถ่ายทอดวิชาอย่างไม่ปิดบังและให้ความสำคัญกับลูกศิษย์เสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน  โรงเรียนเน้นการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรเกือบทั้งหมดของเราจึงเป็นหลักสูตรการสอนแบบ Private Class หรือการเรียนแบบตัวต่อตัว ซึ่งด้วยระบบนี้นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่และปรับเทคนิคการสอนเพื่อให้เหมาะกับผุ้เรียนมากที่สุด นักเรียนสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนที่เหมาะกับตารางชีวิตของตัวเองได้  การเรียนในรูปแบบนี้จึงยืดหยุ่นและตอบโจทย์ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในทุกเพศทุกวัยได้อย่างลงตัว

หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบ Private Class มี 3 หลักสูตรหลัก คือ ยูโด (Judo), คาราเต้แบบ Full Contact สไตล์เคียวคุชิน (Shinkyokushinkai Karate) และ วิชากระบองสองท่อนสไตล์กังฟู (Kungfu Nunchuck) ซึ่งเป็นการผสมผสานวิชากระบองสองท่อนสไตล์ Hapkido, มวยเส้าหลิน, มวยไทเก๊ก และมวยหย่งชุน และสอนวิชาไหว้ครูรำมวยไทย

หลักสูตรศิลปะการต่อสู้ของโรงเรียน IMAC Dojo เหมาะกับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย เหมาะทั้งผู้ที่มีทักษะหรือผู้ที่ไม่เคยเรียนการต่อสู้ เหมาะทั้งผู้เรียนเพื่อสุขภาพ เพิ่มทักษะ ใช้ในการแสดง หรือเรียนเพื่อการป้องกันตัว หลักสูตรที่ทางโรงเรียนสอนจะเน้นการฝึกเพื่อช่วยเสริมกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย พัฒนาสมอง ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง ใช้เสริมทักษะการป้องกันตัวเองและคนที่ท่านรัก ใช้ในงานแสดงความสามารถพิเศษ ผู้เรียนสามารถแจ้งเป้าหมายและปรึกษาอาจารย์ได้ทาง Line Official : @imacdojo เราพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรและการเรียนที่ตอบโจทย์ของท่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

หลักสูตรศิลปะการป้องกันตัวสไตล์ BUDO ที่โรงเรียน IMAC Dojo

IMAC Dojo Instructors
Budo

การเรียนวิถีแห่งการต่อสู้สไตล์ BUDO ที่ IMAC Dojo

Shin Gi Tai (心技体) ความหมาย Meaning
SHIN พลังใจในการฝึกศิลปะการต่อสู้ ไม่ยอมแพ้หรือท้อถอย
GI การฝึกฝนและการใช้ทักษะศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
TAI การฝึกสมรรถนะร่างกายให้มีความแข็งแกร่ง สามารถใช้ฝึกการต่อสู้

ศิลปะการป้องกันตัว หรือ Martial Arts คือศาสตร์ที่รวบรวมระบบการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้ป้องกันตัว SELF DEFENSE ป้องกันตัวเองและคนที่เรารัก สร้างความมั่นใจตัวเองและมีสติเมื่อประสบเหตุที่ไม่คาดคิด ด้วยการฝึกศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ได้จริงและช่วยเสริมทักษะ ความคล่องแคล่ว เพิ่มความแข็งแรง เสริมกล้ามเนื้อ ปรับแต่งความยืดหยุ่นของเส้นเอ็น จึงเป็นวิชาที่ไม่เพียงป้องกันตัวแต่ยังช่วยชะละวัย ลดน้ำหนัก ลดกระชับสัดส่วน รักษาสมรรถนะของร่างกายให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น วิชาที่โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ IMAC Dojo แบ่งออกเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเรียนซึ่งแบ่งออกเป็นการฝึกฝนเพื่อการต่อสู้แบบกีฬาและฝึกฝนโดยยึดตามแบบแผนโบราณในรูปแบบของศิลปะ  สำหรับการฝึกด้านกีฬาจะเน้นการฝึกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีทักษะในการป้องกันตัวได้จริง ฝึกฝนทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น วิชายูโด, วิชาคาราเต้ Kyokushin  สำหรับการฝึกศิลปะการต่อสู้โดยยึดแบบแผนโบราณคือการฝึกเพื่อเน้นสุขภาพ ความรู้ การพัฒนาต่อยอดให้กับวิถีแห่งศิลปะการต่อสู้ด้วยตัวเอง เช่น กังฟู-กระบองสองท่อน ซึ่งผสมผสานกระบองสองท่อนของ Hapkido กับวิชามวยเส้าหลิน มวยไท่จี๋ และมวยหย่งชุน กับวิชาสอนไหว้ครูรำมวยไทย ท่านสามารถเลือกเรียนวิชาตามเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น เรียนเพื่อการแข่งขัน เรียนเพื่อการแสดงเป็นความสามารถพิเศษ เรียนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นร่างกาย และสุขภาพที่ดี เรียนเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน หรือโรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ในศาสตร์การป้องกันตัวทุกหลักสูตรของโรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo มีจุดเด่นที่แตกต่างกันซึ่งท่านสามารถศึกษาหรือปรึกษาอาจารย์ที่โรงเรียน IMAC Dojo ได้ เพื่อเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของท่านมากที่สุด

หลักสูตรยูโด IMAC Dojo Judo Class

ยูโด Judo คือศิลปะการป้องกันตัวจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีการฝึกการต่อสู้และป้องกันตัวในเวลาเดียวกัน  เทคนิคของยูโดทำให้ผู้ฝึกสามารถได้เปรียบจากการต่อสู้กับผู้ที่มีกำลังมากกว่า เป็นวิธีการที่ทำให้คนตัวเล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีลักษะเหนือกว่าเราได้ จุดเด่นของผู้ฝึกยูโดคือการฝึกตบเบาะ (Falling Techniques) ช่วยให้ปลอดภัยจากการแขนหัก ขาหัก คอหัก จากการหกล้มได้

Judo Photo

The purpose of the study of judo is to perfect yourself and to contribute to society.

คอร์สยูโดแบบสอนตัวต่อตัว
Judo Private Class

หลักสูตรสอนยูโดสอนแบบตัวต่อตัวโดยครูยูโดสายดำ เรียนเทคนิคการตบเบาะ (Ukemi) ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยป้องกันแขนหัก ขาหัก คอหัก จากการหกล้มซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากในการฝึกยูโด การฝึกการต่อสู้และป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน สอนทักษะการต่อสู้สไตล์ยูโด ท่าทุ่มยูโด Gokyo-No-Waza 40 ท่า และท่าต่อยูโดแบบสู้บนพื้น เทคนิคจับหักล็อกเชือด Katame-Waza 39 ท่า โดยการสอนอย่างใส่ใจจากครูเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าเรียน Judo Private Class

วันจันทร์-ศุกร์ 14:00 - 22:00 น. เสาร์อาทิตย์ 8:00 - 22:00 น.

฿ 750
ต่อ 90 นาทีต่อครั้ง
 • นักเรียนที่เพิ่มเติมท่านละ 150 บาท
 • ไม่เกิน 4 ท่านต่อคลาส
 • นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
Popular

คอร์สยูโดแบบกลุ่ม
Judo Group Class

คลาสยูโดกลุ่มจัดสอนเฉพาะนักเรียน Private ที่ครูผู้ฝึกสอนอนุมัติให้เข้าเรียนกลุ่มได้ เพื่อเสริมให้นักเรียนแบบ Private ได้ฝึกซ้อมในรูปแบบ Randori หรือการใช้ทักษะแบบต่อสู้จริงบนเบาะแข่งขันยูโด และฝึกซ้อมการต่อสู้แบบ Ground Fighting หรือ Newaza สไตล์ยูโดซึ่งเป็นเทคนิคที่ถูกนำไปพัฒนาเป็นกีฬา Brazilian Jujitsu (BJJ)  นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะของเพื่อนร่วมซ้อมเพื่อใช้ในการปรับปรุงทักษะยูโดที่ได้ฝึกฝนร่วมกับเพื่อนร่วมโรงเรียน

ค่าเรียน Judo Group Class

วันเสาร์ 18:00 - 20:00 น. (นัดหมายโดยครูผู้ฝึกสอน)

฿ 500
ต่อ 120 นาทีต่อครั้ง
 • นักเรียนที่ได้รับอนุญาติจากครูให้เข้าร่วมฝึกเท่านั้น

หลักสูตรคาราเต้ Shinkyokushin Karate

คาราเต้เคียวคุชิน Kyokushin Karate เป็นคาราเต้แบบปะทะเต็มรูปแบบ คาราเต้สไตล์นี้พัฒนามาจากคาราเต้สาย Shotogan และ Gojuryu นำมาพัฒนาโดยปรมาจารย์ MAS Oyama ซึ่งเพิ่มการฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและเน้นการฝึกเพื่อการป้องกันตัวจริง ผู้ฝึกคาราเต้สายนี้จึงมีร่างกายแข็งแรงและมีความมั่นใจในการป้องกันตัวได้ สามารถเรียนได้ทั้งชายและหญิงตั้งแต่อายุ 6 – 80 ปี 

Shinkyokushin Karate Photo

If you do not overcome your tendency to give up easily, you leads to nothing.

คอร์สคาราเต้เคียวคุชินแบบกลุ่ม
Shinkyokushin Karate Group Class

หลักสูตรสอนคาราเต้แบบ Full Contact สไตล์เคียวคุชิน สำนัก Shinkyokushin Karate สอนคาราเต้แบบคลาสกลุ่ม โดยเน้นการสอนในส่วน Kihon หรือการฝึกพื้นฐานการออกอาวุธหมัด เท้า เข่า ศอก สไตล์คาราเต้ เพื่อให้เกิด Muscle Memory ในการต่อสู้ที่ถูกต้อง เพิ่มความสามารถของทักษะการต่อสู้ พัฒนากล้ามเนื้อ สร้างความยืดหยุ่น และฝึก Kumite หรือ Sparring ซึ่งสอนทั้งในส่วนเทคนิคและการต่อสู้จริง พร้อมกับการฝึก Physical Training ให้ร่างกายแข็งแรงสไตล์เคียวคุชิน

ค่าเรียนคาราเต้แบบ Group Class

ทุกวันศุกร์ 19:00 - 20:30 น.

฿ 1,000
ต่อเดือน
 • ชำระค่าเรียนล่วงหน้าก่อนวันเข้าเรียน
 • นักเรียนคลาสกลุ่มต้องใส่ชุดคาราเต้ของสำนักซ้อมเท่านั้น
 • ค่าเรียนต่อครอบครัวเพียง 1,500 บาทต่อครอบครัว (ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน)
 • ในคลาสจะเน้นสอน Kihon, Kumite และ Physical Training
 • นักเรียนสามารถสอบวัดระดับสายจากประเทศญี่ปุ่นทุก 3 - 4 เดือน
 • นักเรียนที่มีสิทธิสอบต้องเรียนขั้นต่ำ 10 ครั้งถึงมีสิทธิสอบ
Most Popular

คอร์สคาราเต้เคียวคุชินแบบตัวต่อตัว Shinkyokushin Karate Private Class

หลักสูตรคาราเต้ Shinkyokushin Karate แบบ Private หรือสอนตัวต่อตัวจากครูคาราเต้สายดำ จะเน้นการฝึกสอนพื้นฐาน Kihon สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนคาราเต้และต้องการเรียนคลาสกลุ่ม จำเป็นต้องเรียน Private อย่างน้อย 1 ครั้ง และในหลักสูตร Private จะเน้นการสอน Ido Kihon หรือการฝึกพื้นฐานแบบเคลื่อนที่ และสอน Kata หรือท่ารำคาราเต้ ซึ่งจำเป็นต้องเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อให้ครูคาราเต้สายดำช่วยปรับท่าและช่วยให้สามารถฝึกซ้อมทักษะคาราเต้ที่ถูกต้องตามสไตล์เคียวคุชิน

ค่าเรียนคาราเต้แบบ Private Class

วันจันทร์-ศุกร์ 14:00 - 22:00 น. เสาร์อาทิตย์ 8:00 - 22:00 น.

฿ 600
ต่อ 60 นาทีต่อครั้ง
 • นักเรียนควรเรียนอย่างน้อย 1 ครั้งก่อนเข้าคลาสกลุ่มเพื่อฝึกพื้นฐาน Kihon
 • คลาส Private เน้นสอน Ido Kihon และ Kata สำหรับสอบเลื่อนระดับ
 • นักเรียนเพิ่มเติมท่านละ 150 บาท
 • ไม่เกิน 4 ท่านต่อคลาส
 • นัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 • นักเรียนในคลาส Private ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดคาราเต้เพื่อการฝึกซ้อม

หลักสูตรกระบองสองท่อนสไตล์กังฟู Kungfu Nunchuck

หลักสูตรกระบองสองท่อนสไตล์กังฟู Kungfu Nunchuck นี้เป็นการผสมผสานระหว่างวิชาการต่อสู้ของจีนและเกาหลีอย่างลงตัว เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กถึงผู้สูงอายุ ที่ต้องการสร้างเสริมความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของร่างกาย รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม ฝึกสมองสองด้านป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยวิชากระบองสองท่อน วิชานี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนสายรักสุขภาพและต้องการมีทักษะเบื้องต้นในการป้องกันตัว

Kungfu Nunchuck Photo

Kungfu Nunchuck Training Fee

฿ 700
60 minutes session
 • Additional Students 150 baht / person / class
 • Maximum 4 persons / class

หลักสูตรมวยไทย ไหว้ครูรำมวย

หลักสูตรนี้เป็นศาสตร์ชั้นสูงของมวยไทย Muay Thai ไหว้ครูรำมวย เป็นการร่ายรำในกีฬามวยไทย เพื่อแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณและความเคารพต่อครูมวย เป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยการไหว้ครูรำมวยเป็นการขอพรต่ออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อให้คุ้มครองตนให้ได้รับความปลอดภัยจากการชกมวย โดยแสดงออกเป็นท่ารำต่าง ๆที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูมวย อาจมีการบริกรรมคาถาตามความเชื่อ โดยใช้ท่ารำมวยที่ประกอบด้วย ท่าแม่ไม้ ท่าลูกไม้และการชกลมเล่นเชิง เพื่อการยืดเหยียดร่างกายและส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย

มวยไทย ไหว้ครูรำมวย

Muay Thai : Wai Kru Ram Muay Training Fee

฿ 600
60 minutes session
 • Additional Students 150 baht / person / class
 • Maximum 4 persons / class

แผนที่โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo

Address:

IMAC Dojo Instructor Members

Instructor and Marketing Department

Muaythai Specialist and Instructor

Architect and Instructor

Aeroneutical Engineer and Instructor

Chinese Medical Student and Instructor

IMAC Dojo Gallery