Level Up Your Martial Art Skills

โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว IMAC Dojo

IMAC Dojo Heading

โรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัว IMAC Dojo ก่อตั้งโดยครอบครัวศุภพิทักษ์พงษ์ โดยมีเป้าหมายในการถ่ายทอดวิชาศิลปะการต่อสู้หลากหลายแขนงในระบบสำนัก คือการถ่ายทอดวิชาอย่างไม่ปิดบังและให้ความสำคัญกับลูกศิษย์เสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน  โรงเรียนเน้นการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตรเกือบทั้งหมดของเราจึงเป็นหลักสูตรการสอนแบบ Private Class หรือการเรียนแบบตัวต่อตัว ซึ่งด้วยระบบนี้นักเรียนจะได้รับการเอาใจใส่และปรับเทคนิคการสอนเพื่อให้เหมาะกับผุ้เรียนมากที่สุด นักเรียนสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนที่เหมาะกับตารางชีวิตของตัวเองได้ โดยทางโรงเรียนเปิดสอนทุกวัน นัดหมายได้ตั้งแต่เวลา 8:00 – 22:00 น. การเรียนในรูปแบบนี้จึงยืดหยุ่นและตอบโจทย์ในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ในทุกเพศทุกวัยได้อย่างลงตัว

หลักสูตรที่เปิดสอนในระบบ Private Class มี 10 หลักสูตร คือ ยูโด, คาราเต้เคียวคุชิน, Self Defense, เส้าหลิน-กระบองสองท่อน, มวยไทยเพื่อประกาศนียบัตร IGLA, ยิวยิตสู, Capoeira, ยิมนาสติกเพื่อการต่อสู้, มวยเส้าหลินและอาวุธเส้าหลิน, และมวยไทเก๊กตระกูลหยางและตระกูลเฉิน นอกจากหลักสูตร Private Class เรายังมีการเปิดสอน Group Class ซึ่งมี 2 หลักสูตร คือ ทุกวันศุกร์ เวลา 19:00 – 20:30 น. เราเปิดคลาสคาราเต้ Shinkyokushinkai Karate และ ทุกวันเสาร์ เวลา 18:00 – 20:00 น. เปิดคลาสยูโดแบบกลุ่ม

ท่านที่สนใจเรียนศิลปะป้องกันตัว ไม่ต้องกังวลถึงอายุ เพศ น้ำหนัก หรือประสบการณ์  ปัจจุบันนักเรียนของทางโรงเรียนอายุน้อยสุด 5 ขวบ จนถึงอายุ 77 ปี มีสอนทุกเพศทุกวัย การเรียนศิลปะการป้องกันตัวที่เหมาะสมจะช่วยเสริมกล้ามเนื้อ เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย พัฒนาสมอง ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง ใช้เสริมทักษะการป้องกันตัวเองและคนที่ท่านรัก ใช้ในงานแสดงความสามารถพิเศษ หากท่านสนใจเรียนรู้วิชา Martial Arts ท่านสามารถแจ้งเป้าหมายและปรึกษาอาจารย์ได้ทาง Line Official : @imacdojo เราพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตรและการเรียนที่ตอบโจทย์ของท่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

10 หลักสูตรศิลปะการป้องกันตัวที่ได้รับความนิยมเรียนมากที่สุด

IMAC Dojo Instructors

ศิลปะการป้องกันตัว หรือ Martial Arts คือศาสตร์ที่รวบรวมระบบการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้ป้องกันตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นการฝึกฝนเพื่อการต่อสู้แบบกีฬาและฝึกฝนโดยยึดตามแบบแผนโบราณในรูปแบบของศิลปะ  สำหรับการฝึกด้านกีฬาจะเน้นการฝึกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง มีทักษะในการป้องกันตัวได้จริง ฝึกฝนทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ยูโด, คาราเต้เคียวคุชิน, ยิวยิตสู, Self Defense, Capoeira เป็นต้น สำหรับการฝึกศิลปะการต่อสู้โดยยึดแบบแผนโบราณคือการฝึกเพื่อเน้นสุขภาพ ความรู้ การพัฒนาต่อยอดให้กับวิถีแห่งศิลปะการต่อสู้ด้วยตัวเอง เช่น เส้าหลิน-กระบองสองท่อน, มวยไทย IGLA, ยิมนาสติกเพื่อการต่อสู้, มวยเส้าหลินและอาวุธเส้าหลิน, มวยไทเก๊กตระกูลหยางและตระกูลเฉิน เป็นต้น ท่านสามารถเลือกเรียนวิชาตามเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น เรียนเพื่อการแข่งขัน เรียนเพื่อการแสดงเป็นความสามารถพิเศษ เรียนเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นร่างกาย และสุขภาพที่ดี เรียนเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน หรือโรคไขมันในเลือดสูง ฯลฯ ในศาสตร์การป้องกันตัวทั้ง 10 หลักสูตร มีจุดเด่นที่แตกต่างกันซึ่งท่านสามารถศึกษาหรือปรึกษาอาจารย์ที่โรงเรียน IMAC Dojo ได้ เพื่อเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับความต้องการของท่านมากที่สุด

ยูโด Judo คือศิลปะการป้องกันตัวจากประเทศญี่ปุ่น โดยมีการฝึกการต่อสู้และป้องกันตัวในเวลาเดียวกัน  เทคนิคของยูโดทำให้ผู้ฝึกสามารถได้เปรียบจากการต่อสู้กับผู้ที่มีกำลังมากกว่า เป็นวิธีการที่ทำให้คนตัวเล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าสามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีลักษะเหนือกว่าเราได้ จุดเด่นของผู้ฝึกยูโดคือการฝึกตบเบาะ (Falling Techniques) ช่วยให้ปลอดภัยจากการแขนหัก ขาหัก คอหัก จากการหกล้มได้

Judo Training Fee

฿ 750
90 minutes session
 • Additional Students 150 baht / person / class
 • Maximum 4 persons / class

หลักสูตรคาราเต้ Shinkyokushin Karate

คาราเต้เคียวคุชิน Kyokushin Karate เป็นคาราเต้แบบปะทะเต็มรูปแบบ คาราเต้สไตล์นี้พัฒนามาจากคาราเต้สาย Shotogan และ Gojuryu นำมาพัฒนาโดยปรมาจารย์ MAS Oyama ซึ่งเพิ่มการฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายและเน้นการฝึกเพื่อการป้องกันตัวจริง ผู้ฝึกคาราเต้สายนี้จึงมีร่างกายแข็งแรงและมีความมั่นใจในการป้องกันตัวได้ สามารถเรียนได้ทั้งชายและหญิงตั้งแต่อายุ 6 – 80 ปี 

Kyokushin Karate

Shinkyokushin Karate Training Fee

฿ 600
60 minutes session
 • Additional Students 150 baht / person / class
 • Maximum 4 persons / class

หลักสูตรป้องกันตัว Self Defense

หลักสูตร Self Defense นี้ใช้หลักสูตรพื้นฐานของวิชา Krav Maga ผสมผสานกับวิชาต่อสู้ทุกรูปแบบทั้ง มวยไทย คาราเต้ มวยจีน ยูโด ยิวยิตสู ผสมผสานเข้าด้วยกัน หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ทำงานในอาชีพเสี่ยงหรือต้องเดินทางไปใช้ชีวิตต่างถิ่น ครูจะทำการสอนโดยฝึกตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน โดยมีการปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและระยะเวลาที่สามารถเรียนของนักเรียน

Self Defense Krav Maga

Self Defense Training Fee

฿ 700
60 minutes session
 • Additional Students 200 baht / person / class
 • Maximum 2 persons / class

หลักสูตรเส้าหลิน-กระบองสองท่อน

หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานระหว่างวิชาการต่อสู้ของจีนและเกาหลีอย่างลงตัว เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กถึงผู้สูงอายุ ที่ต้องการสร้างเสริมความแข็งแรง ความยืดหยุ่นของร่างกาย รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสม ฝึกสมองสองด้านป้องกันอัลไซเมอร์ด้วยวิชากระบองสองท่อน วิชานี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนสายรักสุขภาพและต้องการมีทักษะเบื้องต้นในการป้องกันตัว

Shaolin Nunchaku

Shaolin-NunchakusTraining Fee

฿ 700
60 minutes session
 • Additional Students 150 baht / person / class
 • Maximum 4 persons / class
มวยไทย Muay Thai IGLA

Muay Thai IGLA มวยไทย

หลักสูตรมวยไทย IGLA เป็นหลักสูตรที่รองรับภายใต้สภามวยไทยโลก โดยรวบรวมตำรามวย 5 สาย เพื่อทำหลักสูตรมวยไทยมาตรฐาน 9 ระดับขั้น เหมาะสำหรับผู้ต้องการฝึกมวยไทยที่เป็นระบบหลักสูตร และครูมวยไทยที่ต้องการเรียนเพื่อสอบประกาศนียบัตรรับรองวิทยะฐานะระดับนานาชาติ ซึ่งสามารถเรียนและสอบได้ที่โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo ได้

Muay Thai IGLA Fee

฿ 600
60 minutes session
 • Additional Students 150 baht / person
 • Maximum 2 persons / Class
ยิวยิตสู Jujitsi

Jujitsu ยิวยิตสู

ยิวยิตสู 柔術 Jujitsu เป็นวิชาต่อสู้ดั้งเดิมจากประเทศญี่ปุ่นจากวิชาซามูไร ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นกีฬาซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 Fighting คือ การเตะ ต่อย ต่อสู้ คล้ายวิชาคาราเต้โดหรือเทควันโด ส่วนที่ 2 Throwing ใช้หลักวิชาการทุ่มเหมือนวิชายูโด และส่วนที่ 3 Newaza คือมวยนอนสู้ หัก ล็อก นอกจากนั้นยังมีฝึกท่ารำและท่าต่อสู้คู่แบบ Duo ด้วย

Jujitsu Fee

฿ 600
60 minutes session
 • Additional Students 150 baht / person
 • Maximum 4 persons / class
Capoeira การ์โปเอร่าย์

Capoeira การ์โปเอร่าย์

Capoeira เป็นวิชาต่อสู้ประจำประเทศบราซิล เป็นการต่อสู้ที่ผสมผสานกับท่าเต้น การละเล่นดนตรีและทักษะยิมนาสติกหรือกายกรรม วิชานี้เกิดขึ้นจากทาสชาวแอฟริกาซึ่งใช้แอบฝึกการต่อสู้ในรูปแบบของการละเล่น พื้นฐานของการ์โปเอร่าย์มีการฝึก Ginga ซึ่งเป็นฟุตเวิร์คของวิชานี้ การจู่โจม การป้องกัน โดยโรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo สอนกาโปเอร่าย์ในสไตล์ Regional ที่รวดเร็ว

Capoeira Fee

฿ 700
60 minutes session
 • Additional Students 200 baht / person
 • Maximum 2 persons / class
Taichi ไทเก๊ก

Taichi ไทเก๊กตระกูลหยางและเฉิน

วิชาไทเก๊ก 太极拳 เป็นศิลป์ยุทธ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนและได้รับการยอมรับในการฝึกฝนมากที่สุดในโลก ปรมาจารย์ผู้กำเนิดมวยสไตล์นี้คือ จางซันเฟิง แห่งสำนักบู๊ตึ๊ง โดยทางโรงเรียนสอนมวยไทเก๊ก 2 สไตล์คือ ไทเก๊กตระกูลหยางที่มีลักษณะนุ่มนวล โอนอ่อน ผ่อนคลาย และไทเก๊กตระกูลเฉิน ที่มีการผสมผสานความอ่อนและความแข็งในเวลาเดียวกัน วิชาไทเก๊กเหมาะกับผู้ฝึกทุกเพศทุกวัย และเป็นวิชาที่ยอมรับว่าดีต่อสุขภาพในระดับโลก

Yang & Chen Taichi Fee

฿ 700
60 minutes session
 • Additional Students 200 baht / person
 • Maximum 2 persons / Class
Shaolin เส้าหลิน

Shaolin & Weapon วิชาเส้าหลิน

สำนักเส้าหลิน 少林寺 เป็นต้นกำเนิดของวิทยายุทธ เพลงหมดมวยและอาวุธ ก่อกำเนิดวิชาโดยปรมาจารย์ตั๊กม๊อ มีการฝึกฝนและมีการถ่ายทอดวิชามากว่า 1,500 ปี  แนวทางวิชาเส้าหลินจะฝึกให้ร่างกายแข็งแกร่งและอ่อนหยุ่นในเวลาเดียวกัน การฝึกมวยและอาวุธเส้าหลินเพื่อสุขภาพ สร้างเสริมสมาธิ ใช้ในการแสดงทักษะพิเศษ ฝึกระเบียบวินัย ผู้ที่เรียนมวยเส้าหลินยังสามารถใช้ทักษะที่เรียนเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ป้องกันตัวเองได้

Shaolin & Weapon Fee

฿ 700
60 minutes session
 • Additional Students 150 baht / person
 • Maximum 4 persons / class
Basic Gymnastic

Gymnastic For Fight ยิมนาสติก

ยิมนาสติก Gymnastic เป็นพื้นฐานของการออกกำลังกายของทุกคน สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุ 4 – 5 ปีขึ้นไป มีข้อดีในการยืดเส้น อบอุ่นร่างกาย ซึ่งเป็นรากฐานของการฝึกทุกกีฬา ประโยชน์ในการฝึกจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองเพราะเป็นการฝึกใช้ร่างกายและมองพร้อมกัน เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง และฝึกการประสานงานของระบบร่างกายเป็นอย่างดี จึงเป็นพื้นฐานของการฝึกกีฬาต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยม

Gymnastic for Fight Fee

฿ 700
60 minutes session
 • Additional Students 200 baht / person
 • Maximum 2 persons / class

2 หลักสูตรคลาสกลุ่ม ที่นักเรียน Private พลาดไม่ได้

โรงเรียนสอนการป้องกันตัว IMAC Dojo ได้จัดคลาสกลุ่มซึ่งเป็นคลาสที่พลาดไม่ได้สำหรับนักเรียน Private Class เราได้จัดสอนคลาสกลุ่มทุกวันศุกร์และเสาร์ โดยทางโรงเรียนเปิดสอนวิชาคาราเต้เคียวคุชิน สำนัก Shinkyokushinkai Karate ซึ่งเป็นคาราเต้ Full Contact ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมีผู้เรียนมากกว่า 20 ล้านคนทั่วโลก ในคลาสกลุ่มจะเน้นสอนการสร้างสมรรถนะความแข็งแกร่งของร่างกาย การฝึก Kihon พื้นฐานการออกอาวุธของคาราเต้ และ Kumite หรือสอนการต่อสู้ซึ่งเป็นหัวใจของคาราเต้สายเคียวคุชิน นอกจากคาราเต้แล้วเรายังมีการสอนยูโดในคลาสกลุ่ม ซึ่งนักเรียนยูโดที่โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo ส่วนใหญ่จะเรียนแบบ Private การเรียนในคลาสกลุ่มจะทำให้นักเรียนมีโอกาสฝึกซ้อม Randori หรือการต่อสู้ทุ่มจริงบนเบาะและมีการฝึกซ้อมต่อสู้ในส่วนของ Newaza ซึ่งเป็นการต่อสู้ในรูปแบบการนอน คลาสกลุ่มทั้ง 2 คลาส เป็นคลาสที่แนะนำให้นักเรียนโรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo ทุกท่านเข้าร่วมเรียนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและมีเพื่อนร่วมโรงเรียนช่วยซ้อมในคลาสด้วย

คลาสยูโด Judo Group Class นี้ออกแบบมาเพื่อเสริมให้กับนักเรียนยูโดที่เรียน Private ได้มีโอกาสฝึกซ้อมรูปแบบ Randori หรือต่อสู้จริงบนเบาะแข่งขันยูโด และเสริมการซ้อม Newaza หรือการต่อสู้แบบนอน

ฟรีสำหรับนักเรียน Judo Private Class

แผนที่โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo

Address:

IMAC Dojo Instructor Members

Instructor and Marketing Department

Muaythai Specialist and Instructor

Architect and Instructor

Aeroneutical Engineer and Instructor

Chinese Medical Student and Instructor

IMAC Dojo Gallery