วูซูเส้าหลินไทเก๊ก

หลักสูตรวูซูมวยจีน ไทเก๊ก เส้าหลิน

wushu shaolin taichi weapons

วูซู Wushu

Home Screen

Side Button

Adaptable Touch Screen

HQ Double Tour

วูซู Wushu
วูซู Wushu
ไทเก๊ก Taichi
Wushu Private Class :

หลักสูตรวูซู เส้าหลิน อาวุธเส้าหลิน ไทเก๊ก

IMAC Dojo สอนมวยจีนเพื่อสุขภาพ การแสดง และการแข่งขันกีฬา  เราสอนวิชาสายเส้าหลินและอาวุธเส้าหลิน โดยครูผู้ฝึกฝนวิเชาเส้าหลินโดยตรงมากกว่า 10 ปี ถ่ายทอดวิชาโดยอาจารย์จากวัดเส้าหลิน และหลักสูตรวูซูไทเก๊ก ทั้งแบบดั้งเดิมและไทเก๊กเพื่อการแข่งขัน

กังฟูเส้าหลิน มวยโบราณและมวยพิเศษ

อาวุธเส้าหลิน (Shaolin Weapons)

วิชาอาวุธเส้าหลิน : 1กระบองเส้าหลิน หยินโส่วกุ้น  2. ดาบเส้าหลินพยัคฆ์เหิร เฟยหู่เตา 3. ดาบใหญ่กวนอู  4. ทวนเส้าหลิน 5. แส้เส้าหลิน 6. กระบองสองท่อน 7. กระบี่เส้าหลิน 8. โซ่ 9 ท่อน 9. มีดสั้นคู่เส้าหลิน 10. อาวุธเข็มอี้เหมย 11. ลูกตุ้มดาวตก 12. พัดเส้าหลิน 

ไทเก๊ก (Taichi)

ไทเก๊ก Taichi
ไทเก๊ก Taichi

IMAC Dojo สอนไทเก๊กเบื้องต้น ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวของจีนโบราณ ที่รู้จักในนามว่า “Meditation in Motion” หรือการทำสมาธิในขณะเคลื่อนไหว โดยผสมผสานร่างกาย การใช้โครงสร้าง ลมหายใจ (ปราณ) และสมาธิ จากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่งอย่างช้า ๆ แต่ไม่หยุดการเคลื่อนไหว วิชาไทเก๊กจึงเป็นวิชามวยจีนที่ได้รับการนิยมมากที่สุดในโลก และได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ว่าเป็นกีฬาที่มีผลประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดเจน

IMAC Dojo สอนไทเก๊กทั้งแบบดั้งเดิม (ไทเก๊กตระกูลหยาง ไทเก๊กตระกูลเฉิน) และไทเก๊กสำหรับการแข่งขันกีฬาวูซู เราสอนแบบ Private Class สอนตัวต่อตัว เพื่อให้สามารถเรียนรู้และนำไปฝึกฝนได้อย่างรวดเร็ว 

 

กังฟูเส้าหลิน เป็นมวยจีนที่ได้รับการยอมรับและมีการสอนอย่างแพร่หลายทั่วโลก วิชาเส้าหลินกำเนิดโดยปรมาจารย์ตั๊กม้อ หรือ พระโพธิธรรม โดยมีประวัติศาสตร์ของวิชายาวนานกวา 1,500 ปี  วิชาเส้าหลินเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวหลากหลายเช่น ท่ารำดั้งเดิม, ท่ารำเลียนแบบสัตว์, อาวุธเส้าหลิน และชี่กง  การฝึกต้องฝึกเรียงลำดับวิชาจากมวยโบราณเส้าหลิน และเมื่อผ่านหลักสูตรมวยโบราณสามารถฝึกชุดมวยพิเศษได้

หลักสูตรมวยโบราณเส้าหลิน : 1. อู่ปู้ฉวน 2. เหลียงหวนฉวน 3. ป่าปู้เหลียงหวนฉวน 4. ทงเป้ยฉวน  5. เสี่ยวหงฉวน 6. ต้าหงฉวน 7. หล่อฮั่นฉวน 8. เส้าหลินฉวน 

หลักสูตรมวยท่าพิเศษ : 1. ปาจี้ฉวน 2. มวยหมัดเมา 3. ถงจื่อกง 4. หมัด 5 สัตว์ 5. มวยเสือ 6. มวยลิง 7. มวยอินทรี 8. มวยแมงป่อง

หลักสูตรฝึกปราณ (ชี่กง)  : ชี่กงแบบ “ปา ต้วน จิ่น” ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อในทุกทิศทางเพื่อให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดี รักษาความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคประสาท วิชาชี่กงช่วยส่งเสริมการประสานระหว่างร่างกายและจิตใจ มีการฝึกปราณเพื่อความแข็งแรงและสุขภาพดีขึ้น

 

Wushu Training Gallery Photos

คลิปประวัติพระอาจารย์ตั๊กม้อ พระโพธิธรรม วัดเส้าหลิน