Wing Chun

ศูนย์สอนมวยหย่งชุน หวิงชุน Wing Chun แบบ Private Course

มวยหย่งชุน หวิงชุน เป็นมวยจีนภาคใต้ซึ่งได้รับการคิดค้นโดย แม่ชีอู่เหมย ซึ่งได้รับการคิดค้นและถ่ายทอดให้ลูกศิษย์หญิงคนแรกชื่อ เหยียนหย่งชุน มวยชุดนี้จึงได้ตั้งชื่อตามลูกศิษย์ท่านนี้ว่า “มวยหย่งชุน” หรือ Wing Chun มวยหย่งชุนเป็นมวยที่ใช้เทคนิคในการต่อสู้  ฝึกการหยั่งราก มีความยืดหยุ่น อ่อนโยน แฝงด้วยความแข็งแกร่ง มีการฝึกการเฉือนแรงและทำลายคู่ต่อสู้จาก Center Line ผู้ฝึกมวยหย่งชุนมีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น อาจารย์ยิปมัน, หลิวปิ๊ก, ยิปเซ็ง, หว่องหว่าเป่า, บรู๊ซลี, เฉินหลง และ ดอนนี่เยน เป็นต้น

หลักสูตรมวยหย่งชุนมาตรฐาน

1. เสี่ยวหนิ่มเถ่า Siu Nim Tau 2. ฉั่มขิ่ว Chum Kiu 3. ปิ๊วจี๋ Biu Ji 4. เส้าหลินเสี่ยวหนิ่มเถ่า 5. เส้าหลินฉั่มขิ่ว 6. เทคนิคชี้เสา 7. หย่งชุนแบบหว่องหว่าเป่า

Wing Chun Image Gallery