Shinkyokushinkai Karate

ศูนย์สอนคาราเต้ Shinkyokushinkai แบบ Private Course

IMAC DOJO เปิดสอนคาราเต้ซินเคียวคูชินไก (新極真会) Shinkyokushinkai ซึ่งเป็นหนึ่งในคาราเต้สายเคียวคูชินที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ก่อตั้งโดย Daihyo (President) Kenji Midori ผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดของผู้ก่อตั้งคาราเต้เคียวคูชิน Masutatsu Oyama สำหรับคาราเต้ Shinkyokushinkai ในประเทศไทยอำนวยการสอนและสอบสายโดย Shihan Fumiaki Frank Nagashima ในนามของ World Karate Organization (WKO) Shinkyokushinkai Karate คาราเต้ Full Contact ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

หลักสูตรการสอน Shinkyokushin Karate ประกอบด้วย

1. Kihon : พื้นฐานการจัดระเบียบร่างกายและการหายใจ ในการยืน เดิน การใช้หมัด เตะ ศอก เข่า และอาวุธในร่างกาย การฝึก Kihon ต้องทำการฝึกทุกครั้งและฝึกตลอดไปเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายและสร้างความคุ้นชินของร่างกายเพื่อการฝึกคาราเต้ระดับสูง

2. Kata : ท่ารำ เป็นการร้อยเรียงท่าต่อสู้และการเคลื่อนไหวเป็นกระบวนท่า ซึ่งใช้ในการฝึกและทบทวน เพื่อให้เกิดความเคยชินในการออกอาวุธการต่อสู้จริง ท่ารำจะช่วยให้จดจำท่าต่อสู้และการเคลื่อนไหวในการปรับใช้ในการต่อสู้

3. Kumite : การต่อสู้ ในกติกาต่อสู้ของเคียวคูชิน เป็นการต่อสู้แบบ Full Contact ในการฝึกฝนจะต่อสู้ได้ทุกรูปแบบ แต่ในทางกติกากีฬาจะห้ามใช้หมัดหรือศอกทำร้ายบริเวณหัวหรือใบหน้า ในการฝึกฝนใช้อุปกรณ์ป้องกันในการซ้อมการต่อสู้ได้
 
4. Tameshiwari : การส่งแรงด้วย มือ เท้า เข่า ศอก กับวัสดุฝึกฝน เช่น กระดานไม้ อิฐ น้ำแข็ง หรือ ไม้เบสบอล เป็นต้นS

คลิปประวัติ Mas Oyama ปรมาจารย์คาราเต้สไตล์เคียวคูชิน Kyokushin

6 คลิปพื้นฐานคาราเต้ซินเคียวคูชินไก Shinkyokushinkai Karate

18 ท่าร่ายรำ (คาตะ) Kata ของ Shinkyokushinkai Karate

Karate Image Gallery