วิชาป้องกันตัว

หลักสูตรสอนการป้องกันตัว

SELFDEFENSE imac dojo

Self Defense Outline

Home Screen

Side Button

Adaptable Touch Screen

HQ Double Tour

IMAC Self Defense
SelfDefense Private Class : One-on-One Training

หลักสูตรสอนการป้องกันตัว SelfDefense

IMAC Dojo สอนวิชาป้องกันตัว SelfDefense โดยใช้หลักสูตรมาตรฐาน สอนตั้งแต่พื้นฐานการป้องกันตัวตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง หลักสูตร Self Defense นี้จะผสมผสานวิชาต่อสู้โดยใช้วิชา Krav Maga หรือวิชาต่อสู้ของประเทศอิสราเอลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาป้องกันตัวที่ใช้ในชีวิตจริงเป็นวิชาหลัก ผสมผสานกับเทคนิคศิลปะการป้องกันตัวจากวิชา ยูโด Jujitsu มวยไทย คาราเต้เคียวคูชิน BJJ อาวุธกระบองเหล็กยืดหด Baton เป็นต้น ปัจจุบันมีหลักสูตร SelfDefense จำนวนมากให้เลือกเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนเทคนิคให้ใช้งานทันทีซึ่งเหมาะกับคนที่พอมีพื้นฐานด้านศิลปะการต่อสู้ แต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานการเรียนเทคนิคลักษณะนั้นอาจจะดูเหมือนใช้ได้ในคลาสที่เรียน แต่ตอนใช้จริงยากที่จะนำมาป้องกันตัวได้จริง 

IMAC Dojo ได้จัดหลักสูตรการป้องกันตัว SelfDefense นี้โดยเน้นไปที่คนที่ไม่มีพื้นฐานการต่อสู้หรืออาจจะไม่เคยเรียนศิลปะการต่อสู้ ในหลักสูตรจะวางการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนระดับที่ใช้งานได้จริง หลักสูตรนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นการต่อสู้อยู่แล้วและต้องการต่อยอดเทคนิค แต่เหมาะกับบุคคลทั่วไป เช่น นักเรียนที่มีแผนเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ นักศึกษาที่ต้องย้ายไปอยู่ที่หอพักใกล้มหาวิทยาลัย ผู้หญิงที่ต้องการมีวิชาไว้ป้องกันตัวในกรณีเกิดเหตุที่คาดไม่ถึง ผู้ที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง ผู้ที่ถูกคุกคามและต้องการมีวิชาไว้ป้องกันตัว หรือ หัวหน้าครอบครัวที่ต้องการฝึกไว้เพื่อป้องกันครอบครัวและคนที่คุณรัก เป็นต้น

หลักสูตรวิชา SelfDefense

Krav Maga I Judo I Jujitsu I Karate I Muaythai I Baton

หลักสูตรการป้องกันตัว SelfDefense โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo แบ่งออกเป็น 5 ระดับ สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานตั้งแต่การยืน การเดิน การโจมตีด้วยกายวุธ การป้องกันอาวุธ ฯลฯ

Self Defense War Zone

หลักสูตรวิชา SelfDefense การป้องกันตัว 5 ระดับ

หลักสูตรวิชา SelfDefense หรือวิชาป้องกันตัวมีสอน 5 ระดับ คือ ระดับสายเหลือง Yellow Belt, ระดับสายส้ม Orange Belt, ระดับสายเขียว Green Belt, ระดับสายฟ้า Blue Belt และ ระดับสายน้ำตาล Brown Belt

Stance : Neutral Stance, Fighting Stance, Moving in Fighting Stance

Strike : Left Straight Punch, Cross-Body Punch, Palm Heel Strike, Eye Strike, Straight Punch with Advance, Straight Punch with Retreat, Straight Punch Low,  Hammerfist to the Side, Hammerfist to the Back, Forward Hammerfist, Downward Hammerfist

Elbow : Horizontal High Elbow Strike, Sideways Elbow Strike, Horizontal Elbow Strike Backward, Vertical Elbow Strike Backward Low, Vertical Elbow Strike Backward, Vertical Elbow Strike Forward and Upward, Vertical Elbow Strike Forward and Down

Kick : Front Kick (Regular), Front Kick (Vertical Target), Round Kick, Round Knee Strike, Front Kick/HammerFist, Front Kick/Straight Punch

Defense : 360 degree Defense, Inside Defense Against Straight Punch, Inside Defense Against Straight Punch Low, Inside Defense and 360 degree Against Punches

Choke : Two-Handed Pluck, One-Handed Pluck, Choke from Behind, Choke from the Side, Choke from the Front with a Push, Choke from Behind with a Push, Headlock from the Side

Wrist Release : Same-Side Hand, Opposite-Side Hand, Two Hands Held High, Two Hands Held Down, Wrist Held by Two Hands

Groundfighting  : Back Position, Side Position, Movement on the Ground, Front Kick from the Ground, Round Kick from the Ground, Side Kick from the Ground, Getting Up

Combatives : Bobbing and Weaving, Slipping, Hook Punch, Uppercut Punch, Left/Right/Left Hook, Left/Right/Left Hook/Right Uppercut, Left/Right/Bob/Right, Left Punch/Right Elbow, Left/Right/Left Hook/Right Elbow, Right Uppercut/Left Hook/ Right Cross, Defensive Front Kick, Side Kick, Side Kick with Advance, Back Kick, Uppercut Back Kick (Short), Front Kick with Advance, Side Kick or Back Kick/Hammerfist

Defenses : Inside Punch Defense with Counterattack against Left Punch, Inside Punch Defense with Counterattack against Right Punch, Defense against Hook Punch, Defense Against Uppercut Punch, 360 degree Defense with Counterattack, Reflexive Defense aginst Front Kick, Outside Stabbing Defense against Front Kick, Plucking Defense against Low to Medium Front Kick, Inside Defense against High Front Kick, Defense against Low Round Kick, Stop Kick Defense against Front Kick, Choke from the Front against a Wall, Chokefrom Behind against a Wall, Choke from Behind with a Pull, Choke from behind with a Pull, Headlock from Behind, Headlock from Behind, Bearhug from the Front with Arms Free, Bearhug from the Front with Arms Caught, Bearhug from Hehind with Arms Free, Bearhug from Behind with Arms Caught

Fall : Back Fall Break, Side Fall Break

Ground Fighting : Defense Against Punches Mounted, Trap and Roll against Full Mount, Choke with Attacker in Mount, Headlock While Mounted, Mount-Bottom Position, Mount-Top Position, Trap Opponent’s Arms to Chest to Pop Up and Out, Guard-Bottom Position, Foot Grab

Combatives :  Forward Headbutt, Headbutt to the Side, Headbutt to the back, Defense Back Kick with a Spin, Offensive Back Kick, Heel Kick, Inside Slap Kick, Outside Slap Kick, Inward Angle Knee

Defenses : Inside Defense Against Left-Right Combination, Outside Defense, Defense against High Round Kick

Falls and Rolls : Back Fall Break (High), Forward Roll, Forward Roll/Back Fall Break (High Speed), Backward Roll

Self-Defense : Standing Reverse Headlock (Guillotine), Hair Grab from the Front, Hair Grab from the Side, Hair Grab from the Opposite Side or Back of the Head, Bearhug from Behind, Bearhug from the Front

Groundfighting : Arm Bar from the Guard, Guard Reversal, Choke from the Side Defense, Headlock from the Side Defense, Escape from the Guard, Side Mount, Side Mount Disengage

Combatives :  Inside Chop, Outside Chop, Mouth of Hand, Axe Kick, Spinning Outside Slap Kick, Spinning Heel Kick, Sweep with Forward Kick, Sweep with Heel Kick

Defenses : General Defense against Medium to High Kick, Sliding Defense against High Round Kick, Plucking Defense against Low to Medium Side Kick, Sliding Defense against Spinning Heel Kick

Stick Defenses : Stick Defense against Overhead Swing, Stick Defense against Overhead Swing Off Angle/Dead-Side, Stick Defense against Baseball Bat Swing,

Kick Defenses : Kick Defense against Knife Attack from a Distance, Kick against Straight Stab

Gun Defenses : Gun from the Front, Gun to the Side, Gun from Behind

Cavalier : 

Groundfighting : Straddled with Wrists Pinned, Choke While Attacker is in Guard, Triangle Choke, Guard-Bottom Position, Headlock from Behind on the Ground, Defense against Headlock from Behind, Takedown

Combatives :  Left Jab/Overhand Right Combination, Front Kick/Round kick with a Switch, Two Front Kicks with a Switch, Outside Slap Kick and Front Kick with a Switch, Two Straight Knees with a Switch, Two Back Kicks with a Switch

Throws : Machine Gun Takedown,One-Arm Shoulder Throw, Hip Throw, Face-to-Face Flip

Self-Defense : Defense against Headloc from Behind, Defense against Headlock from the Side, Defense against Full Nelson

Knife Defenses : Knife Defense against Downward Stab, Knife Defense against Upward Stab, Knife Defense against Straight Stab, Knife Defense against Forward Slash, Knife Defense against Backhand Slash

Gun Defenses : Long Gun from the Front, Long Gun from the Side, Defense against Rifle/Bayonet Stab, Defense against Threat with a Handgun