Patty

Instructor Profile

Nareepas Profile

Nareepas Supapitakpong's Profile

วิทยฐานะ แม่ครูแพ็ตตี้ นรีภัสร์ ศุภพิทักษ์พงษ์

ระดับครูผู้ฝึกสอน C License : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ระดับกรรมการตัดสินมวยไทย : สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ระดับโค้ชมวยไทยระดับสูง : สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ระดับครูมวยไทย : มวยไทยรังสิต

ระดับครูมวยไทย : มวยไทยไอกร้า Muay Thai IGLA

ระดับอาจารย์ : เส้าหลิน Shaolin

สายดำดั้ง 2 : ฮัปกิโด Hapkido

สายดำดั้ง 2 : เทควันโด้ Taekwondo

สายดำดั้ง 1 : คาราเต้ เซ็นโดไก Zendokai Karate

ระดับ Kyu 1 : คาราเต้ ซินเคียวคูชินไก Shinkyokushinkai Karate

คลิปตัวอย่างสอนศิลปะการต่อสู้จาก ครู Patty