ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 9

ถนนลาดพร้าว 101

091-485-5445

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ทุกวัน : 9:00 - 20:00

นัดหมายเวลากับครูผู้ฝึกสอน

Ken

Instructor Profile

Ken Panyawat Supapitakpong

Panyawat Supapitakpong's Profile

วิทยฐานะ ครูเคน ปัญญวัฒน์ ศุภพิทักษ์พงษ์

สายดำดั้ง 2 : เทควันโด Taekwondo

สายดำดั้ง 2 : ฮ้ปกิโด Hapkido

สายดำดั้ง 1 : ยูโด Judo

ระดับอาจารย์ : เส้าหลิน Shaolin

ระดับ Kyu 5 : คาราเต้ซินเคียวคูชินไก Shinkyokushinkai Karate

ระดับ Level 2 : มวยไทยรังสิต

คลิปตัวอย่างสอนศิลปะป้องกันตัวจาก ครูเคน