ต่อสู้สายญี่ปุ่น

Japanese Martial Arts

Japanese Martial Arts

โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo สอนหลักสูตรการต่อสู้สายญี่ปุ่น 3 หลักสูตร : Judo, Jujitsu และ Shinkyokushinkai Karate ท่านสามารถคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรได้