ต่อสู้นานาชาติ

International Martial Arts

International Martial Arts

โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo สอนหลักสูตรการต่อสู้นานาชาติ 3 หลักสูตร : Self Defense, Gymnastic for Fight และ Capoeira ท่านสามารถคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรได้