Hapkido

ศูนย์สอนวิชาต่อสู้เกาหลี ฮัปกิโด Hapkido แบบ Private Course

กีฬาการต่อสู้ “ฮัปกิโด” เป็นกีฬาศิลปะการต่อสู้จากเกาหลี Thailand Hapkido Basics (ฮันกึล: 합기도, Hanja: 合氣道) ซึ่งเป็นกีฬาที่ปรับปรุงดัดแปลงมาจาก วิชาไอกิโด Aikido, เทควันโด Taekwond, ยูโด Judo และ ยิวยิตสู Jujitsu กีฬาฮัปกิโด Hapkido เป็นศิลปะป้องกันตัวโดยใช้การล็อก, จับ, ทุ่ม, เตะ, ต่อย ฯลฯ ในระบบการสอนของฮัปกิโดมีการสอนอาวุธด้วย เช่น มีด, ดาบ, เชือก, กระบองสองท่อน, ไม้สั้น, กระบอง ฯลฯ ซึ่งกีฬาฮัปกิโดเป็นการต่อสู้ทั้งระยะต่อสู้ปกติและระยะประชิด ฮัปกิโด ได้สร้างขึ้นโดยอาจารย์ Choi Yong-Sool (최용술) ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งท่านได้เคยอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาประมาณ 30 ปี ระบบนี้อาจารย์ Choi ได้พัฒนาโดยการผสมผสานศิลปะการต่อสู้ต่าง ๆ ทั้งในส่วนการเตะและปะทะและใช้เทคนิคการทุ่มกับการหักล็อกจากกีฬายูโด ความหมายของฮัปกิโดคือ HAP – ฮับ ( 합) แปลว่า ความกลมกลืน, รวบรวม การประสานกัน (Harmony, Joining) KI – กิ ( 기) แปลว่า พลัง (Internal Energy, Power) DO – โด ( 도) แปลว่า วิถีทางหรือศิลปะ (Way, Art)แปลโดยรวม หมายความถึง“ วิถีหรือแนวทางแห่งการประสานกัน (The Way of Harmony)”

คลิปสอนพื้นฐานวิชาฮัปกิโด Hapkido Basic Tutorials

Image for Hapkido - Taekwondo Class