Gymnastic for Fight

ศูนย์สอนยิมนาสติกสำหรับการต่อสู้ Gymnastic for Fight

มีคำกล่าวว่า “ไม่มีใครสามารถเลียนท่าการเคลื่อนไหวของนักยิมนาสติกได้ แต่คนที่ฝึกยิมนาสติกสามารถลอกท่าขอใครก็ได้” การฝึกยิมนาสติกจะช่วยให้เราเรียนรู้ศักยภาพของร่างกายตัวเองและใช้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะในกีฬาต่อสู้ ซึ่งนักกีฬาที่มีความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ การฝึกฝนความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อจะทำให้เราได้เปรียบในการต่อสู้ การฝึกความยืดหยุ่นก็สามารถช่วยให้เราออกอาวุธและฝึกท่าป้องกันตัวขั้นสูงได้ง่ายขึ้น และยังช่วยลดโอกาสบาดเจ็บจากการฝึกฝนกีฬาการต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  IMAC DOJO สอนทักษะยิมนาสติกศิลป์สำหรับผู้ที่สนใจกีฬาการต่อสู้ โดยอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยยิมนาสติกศิลป์หญิง

ตัวอย่างคลิปสอนพื้นฐานยิมนาสติก

Gymnastic Image Gallery