Shaolin

ศูนย์สอนมวยเส้าหลิน Shaolin แบบ Private Course

มวยเส้าหลินเป็นมวยจีนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เก่าแก่และได้รับการยอมรับมากที่สุดในสายมวยจีน มวยเส้าหลินได้เกิดขึ้นที่วัดเส้าหลิน อำเภอเหอหนาน ประมาณ 1,500 ปี มวยเส้าหลินได้รับการถ่ายทอดโดยปรมาจารย์ตั๊กม้อหรือพระโพธิธรรมจากประเทศอินเดีย ซึ่งการเรียนมวยเส้าหลินมีหลักการฝึกฝนผ่านท่าต่าง ๆ เพื่อรักษาสุขภาพและใช้ในการต่อสู้จริง

หลักสูตรมวยเส้าหลินมาตรฐาน 10 กระบวนท่า

1. อู่ปู้ฉวน 2. เหลียงหวนฉวน 3. ป่าปู้เหลียงหวนฉวน 4. กระบองเส้าหลิน 5. ทงเป้ยฉวน 6. ดาบเส้าหลินเฟยหู่เตา 7.เสี่ยวหงฉวน 8. ต้าหงฉวน 9. ปาจี้ฉวน 10. เส้าหลินฉวน 

หลักสูตรมวยเส้าหลินท่าพิเศษ 18 กระบวนท่า

1. มวยหมัดเมา 2. มวยเสือ 3. มวยหมัดลิง 4. มวยหมัดอินทรี 5. มวยหมัดแมงป่อง 6. มวยถงจื่อกง 7. อาวุธดาบใหญ่กวนอู 8. อาวุธง้าวจันทร์เสี้ยว 9.อาวุธดาบคู่ 10. อาวุธทวน 11. อาวุธทวนคู่ 12. มีดสั้นคู่ 13. อาวุธแส้ 14. อาวุธกระบองสามท่อน 15. อาวุธโซ่ 9 ท่อน 16. อาวุธกระบี่เส้าหลิน 17. กระบองเส้าหลินชุด 2 & 3 18. อาวุธเข็มอี้เหมย

คลิปประวัติพระอาจารย์ตั๊กม้อ วัดเส้าหลิน

คลิปกระบวนท่ามวยและอาวุธเส้าหลิน Shaolin Forms & Weapons

Shaolin Image Gallery