Capoeira

ประวัติ คาโปเอร่า

capoeira

กีฬาคาโปเอร่าหรือกาโปเอย์รา (Capoeira) เป็นศิลปะการต่อสู้แขนงหนึ่งจากประเทศบราซิล เป็นกีฬาการต่อสู้ซึ่งมีลักษณะเด่นแตกต่างจากกีฬาต่อสู้อื่นตรงที่การขยับจังหวะตลอดเวลาในการโจมตีและป้องกัน ต่างกันกีฬาอื่นซึ่งเน้นการปักเท้าเพื่อส่งแรงโจมตีเพื่อให้ได้ความรุนแรง ความเชื่อของกีฬาคาโปเอร่าหรือกาโปเอย์ราจะเน้นการขยับตัวโดยไม่อยู่กับที่ถึงค่อยป้องกันและโจมตี เพราะมีความเชื่อว่าการอยู่นิ่งเป็นวิธีการต่อสู้ที่เสียเปรียบ ดังนั้นกีฬาต่อสู้สายเลือดบราซิลนี้ผสมผสานระหว่างการต่อสู้ การเต้น ดนตรี ยิมนาสติก และปรัชญาการต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์  กีฬานี้เกิดขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 16 – 19 ในขณะที่ชาวโปรตุเกสได้ส่งทาสจากแอฟริกาตะวันตกไปยังประเทศบราซิล ทาสผิวดำเหล่านี้ได้มาจากหลายพื้นที่ต่างวัฒนธรรมและเมื่อมาอยู่รวมกันที่บราซิลก็ได้แลกเปลี่ยนวัฒนะธรรมซึ่งกันและกัน โดยเหล่าทาสต่างถูกกดขี่ข่มเหงและต้องการต่อสู้ป้องกันตัวจากทหารฝรั่งเศส จึงหาวิธีเรียนการต่อสู้โดยอาศัยวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดในการร้องเพลงและเต้นรำเพื่อการบังหน้าการฝึกศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว รูปแบบการฝึกศิลปะการต่อสู้ผสมผสานกับการร้องเพลงเต้นรำซึ่งเป็นวัฒนะธรรมของชาวแอฟริกาอยู่แล้ว การต่อสู้ลักษณะใหม่ที่ถูกคิดค้นถูกเรียกว่า คาโปเอร่าหรือกาโปเอย์รา หลังจากมีการเลิกทาสในปี ค.ศ. 1888 ชาวแอฟริกาจำนวนหนึ่งยังอาศัยอยู่ที่บราซิล หลายคนกลายเป็นอันธพาลและทำการก่ออาชญากรรมด้วยทักษะการต่อสู้แบบคาโปเอร่าหรือกาโปเอย์รา รัฐบาลจึงสั่งให้กีฬา Capoeira เป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ยกเว้นตำรวจซึ่งฝึกฝนวิชา Capoeira เพื่อใช้ต่อสู่กับฝ่ายฝ่าฝืนได้ จนกระทั่งมีช่วงที่บราซิลทำสงครามกับประเทศปารากวัย ทางรัฐบาลประเทศบราซิลจึงจัดตั้งกลุ่มนักรบกลุ่มนึงซึ่งใช้ทักษะกีฬา Capoeira เรียกว่ากองทหารดำ (Black Military) ไปรับกับนักรบปารากวัยและนำชัยชนะกลับมาให้ประเทศบราซิล จึงทำให้กีฬา Capoeira ได้รับกลับมาฟื้นฟูและยกย่องให้เป็นกีฬาประจำชาติและเป็นกีฬาต่อสู้ที่ถูกกฏหมายและเป็นที่นิยมฝึกของชาวบราซิลอย่างแพร่หลายและถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติของบราซิลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและต่อสู้ได้รุนแรงได้ผลจริง

Leave a Comment

Your email address will not be published.