ต่อสู้สายเอเซีย

Asian Martial Arts

Asian Martial Arts

โรงเรียนสอนการต่อสู้ IMAC Dojo สอนหลักสูตรการต่อสู้สายเอเซีย 3 หลักสูตร : Wushu, Shaolin Nunchaku และ Muay Thai ท่านสามารถคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหลักสูตรได้

วิชาต่อสู้สไตล์เอเซีย : วูซู ไทเก๊ก เส้าหลิน กระบองสองท่อน มวยไทย