โปรแกรมสอบคาราเต้ซินเคียวคุชิน
Shinkyokushinkai Karate Grading Test

โรงเรียนสอนคาราเต้ Full Contact สไตล์เคียวคุชิน สำนัก WKO Shinkyokushinkai Karate สอนและสอบวัดระดับโดยอาจารย์ Shihan Frank Nagashima จากประเทศญี่ปุ่น โดยทำการสอบปีละ 3 – 4 ครั้ง โดยการทดสอบตามมาตรฐานของสำนัก WKO Shinkyokushinkai Karate ออกใบรับรองการสอบวัดระดับจากสำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น

WKO Karate Grading

ข้อกำหนดในการสอบคาราเต้เคียวคุชินสำนักซินเคียวคุชิน
Shinkyokushinkai Karate Grading Requirement

นักเรียนคาราเต้ Full Contact สไตล์เคียวคุชิน สำนัก Shinkyokushinkai Karate ที่ IMAC Dojo จัดสอบคาราเต้โดยมีข้อกำหนดการสอบโดยนักเรียนต้องใส่ชุดคาราเต้ของสำนัก Shinkyokushin ในการสอบ ผู้สอบจะต้องเข้าเรียนในคลาสตามกำหนดขึ้นอยู่กับ Ranking หรือระดับในการสอบวัดระดับทักษะ นักเรียนต้องส่งคลิป Kata เพื่อให้ครูตรวจความพร้อมเพื่ออนุมัติก่อนการสอบตามกำหนด

Karate Gi

นักเรียนผู้สอบต้องสวมชุดคาราเต้สำนัก Shinkyokushin ในการสอบเท่านั้น

Training Attendance

ผู้มีสิทธิสอบจะต้องมีชั่วโมงในการเข้าสอบ และได้รับอนุมัติคุณสมบัติในการสอบได้ตามเกณณ์ของสำนัก

Training Hour (Kyu 10 - Kyu 3)
Training Hour (Kyu 2 - Kyu 1)

Kata Clip Rehearsal & Approval

ผู้เข้าสอบจะต้องส่งคลิป Kata ในระดับที่สอบให้ครูผู้สอน Private Class อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนสอบ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าสอบจะต้องได้รับการยืนยันคุณสมบัติในการฝึก Kata ได้ถูกต้อง โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติการสอบเฉพาะนักเรียนที่ฝึกทักษะผ่านมาตรฐานของสำนักคาราเต้ Shinkyokushin Karate

รายละเอียดท่าสอบ KATA , ระยะเวลาในการสอบในแต่ละระดับและค่าสอบวัดระดับ

Belt Color Karate Level Kata Training Duration Grading Fee
Orange Kyu 10 Taikyoku Sono 1 & Taikyoku Sono 2 3 - 4 months 1,000 Baht
Orange I Kyu 9 Taikyoku Sono 3 & Pinan Sono 1 3 - 4 months 1,000 Baht
Blue Kyu 8 Taikyoku Sono 3 & Pinan Sono 1 3 - 4 months 1,000 Baht
Blue I Kyu 7 Pinan Sono 2 & Sokugi Taikyoku Sono 1 3 - 4 months 1,000 Baht
Yellow Kyu 6 Pinan Sono 2 & Sokugi Taikyoku Sono 1 3 - 4 months 1,000 Baht
Yellow I Kyu 5 Pinan Sono 3 & Sokugi Taikyoku Sono 2 3 - 4 months 1,000 Baht
Green Kyu 4 Pinan Sono 3 & Sokugi Taikyoku Sono 3 3 - 4 months 1,000 Baht
Green I Kyu 3 Pinan Sono 4 & Yantsu 3 - 4 months 1,000 Baht
Brown Kyu 2 Pinan Sono 5 & Tsuki No Kata Over 6 months 2,000 Baht
Brown I Kyu 1 Kata from Kyu 10 - Kyu 2 & Gekisaidai & Saiha Over 6 months 2,000 Baht
Black Belt Dan 1 Sanchin, Geksaisho, Seienchin Over 1 year and over 15 years old 11,500 Baht
Black Belt Dan 2 Seienchin & Garyu Over 2 years and over 20 years old 13,500 Baht

Shinkyokushin Kata Demonstration

คลิปฝึกซ้อมท่า Kata โดยครูมิเชล พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ได้ถ่ายท่ารำคาราเต้เมื่อปีค.ศ. 2020 นักเรียนสามารถดูคลิปเพื่อฝึกท่ารำเบื้องต้นได้ ทางโรงเรียนจะมีการอัพเดทคลิปใหม่ในระยะเวลาอันใกล้ ก่อนคลิปใหม่จะ Publish สามารถดูคลิปรวมท่า Kata ได้จาก Link คลิปด้านล่าง

Shinkyokushin Kata Set 1

Shinkyokushin Kata Set 2

Shinkyokushin Kata Set 3