IMAC Dojo เส้าหลินเหนือและมวยใต้

มวยเส้าหลินเหนือ มวยใต้

เตะเหนือ หมัดใต้

มวยเส้าหลินเหนือ และ มวยจีนใต้

ศิลปะการต่อสู้จีน หรือ วูซู แบ่งออกเป็นหลากหลายสายวิชา ซึ่งมวยเส้าหลินเหนือ และมวยภาคใต้ของจีน เป็นวิชาที่ได้รับความนิยมในการฝึกฝนอย่างมาก คนจีนมักมีคำเรียกขานคำว่า “เตะเหนือ หมัดใต้” ซึ่งหมายความว่ามวยทางเหนือโดยเฉพาะมวยเส้าหลินเหนือจะมีจุดเด่นในลีลาการฝึกที่มีการกระโดด การใช้ขาค่อนข้างมาก และฝึกทักษะด้านยิมนาสติก จึงเป็นมวยที่นิยมใช้ในการแสดงซึ่งดูสวยงามน่าติดตามและทำให้เกิดความประทับใจ ส่วนมวยภาคใต้จะเป็นมวยที่ใช้หมัดค่อนข้างมากกว่า ในอดีตตอนเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ ผู้ฝึกมวยถูกกวาดล้างทำให้คนจำนวนมากย้ายลงมาภาคใต้ของประเทศจีน การฝึกมวยในภาคใต้ของประเทศจีนจึงไม่ใช่การฝึกเพื่อศิลปะแต่เป็นการฝึกเพื่อต่อสู้และป้องกันตัวจริง มวยภาคใต้รุ่งเรืองมากที่มณฑลกวางตุ้งและเป็นที่มาของการฝึกมวยหลากหลายสำนักและเป็นมวยที่มีชื่อเสียงเลื่องลือทั่วโลก

มวยเส้าหลินเหนือ

มวยเส้าหลินเหนือ

มวยเส้าหลินเหนือ เป็นมวยที่มีลักษณะเฉพาะตัวยาวนานกว่า 1500 ปี คิดค้นโดยปรมาจารย์ตั๊กม้อ หรือ พระโพธิธรรมแห่งวัดเส้าหลิน เป็นวิชาการต่อสู้ของจีนที่โด่งดังและได้รับการยอมรับทั่วโลก วิชามวยเส้าหลินเหนือมีความโดดเด่นตรงท่วงท่าที่สวยงาม เหมาะกับการแสดงในรูปแบบศิลปะ ผู้ฝึกจะมีกล้ามเนื้อมัดเล็กที่แข็งแรง ได้ความยืดหยุ่นของเส้นเอ็น การพัฒนาสมองในการจดจำท่วงท่าและความสามารถในการร้อยเรียงท่วงท่าให้ต่อเนื่องและมีพลัง ผู้ฝึกมวยเส้าหลินเหนือต้องมีการฝึกทักษะยิมนาสติกเพื่อเข้าถึงท่ายากได้

โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ IMAC Dojo สอนมวยเส้าหลินเหนือ โดยยึดโยงหลักสูตรจากวัดเส้าหลิน การฝึกจะมีการวอร์มยืดเส้นและฝึกพื้นฐานของมวยเส้าหลินตามแบบฉบับของวัดเส้าหลิน โดยมีวิชาที่สอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

ท่าที่ 1 :
อู่ปู้ฉวน

ท่าที่ 2 :
เหลียงหวนฉวน

ท่าที่ 3 :
ป่าปู้เหลียงหวนฉวน

ท่าที่ 4 :
ทงเป้ยฉวน

ท่าที่ 5 :
เสี่ยวหงฉวน

ท่าที่ 6 :
ต้าหงฉวน

ท่าที่ 7 :
ปาจี้ฉวน

ท่าที่ 8 :
หล่อฮั่นฉวน

ท่าที่ 9 :
เส้าหลินฉวน

มวยจีนใต้

มวยจีนใต้

มวยจีนใต้ หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า หนานฉวน (南拳) หรือหมัดใต้ เป็นศิลปะการต่อสู้แบบจีนระดับภูมิภาคที่มีต้นกำเนิดในภาคใต้ของจีน ซึ่งมีความโดดเด่นด้วยเทคนิคการต่อสู้ระยะใกล้ การเคลื่อนไหวของมือที่ซับซ้อน และการโจมตีที่รุนแรงและระเบิดพลัง เน้นที่หมัดระยะสั้น เตะ เข่า ศอก และซัด ซึ่งมักจะส่งพลังและความเร็ว การวางเท้าในวูซูตอนใต้โดยทั่วไปจะต่ำและมั่นคง ทำให้เปลี่ยนท่าทางและเคลื่อนไหวได้ว่องไว

มวยใต้แบ่งได้เป็นมวยหลายสาย เช่น มวย Hung Gar เป็นที่รู้จักจากท่าทางที่แข็งแกร่ง การโจมตีที่ทรงพลัง และการเน้นการบ่มเพาะพลังงานภายใน, มวยหวิงชุนหรือหย่งชุน เน้นการต่อสู้ระยะประชิด การโจมตีที่รวดเร็ว และเทคนิคโดยตรงที่มีประสิทธิภาพ, มวย Choy Li Fut รวมองค์ประกอบของเทคนิคระยะไกลและระยะใกล้ ผสมผสานการเตะ หมัด และท่าทางการต่อสู้, มวย Five Ancestors Fist สไตล์ลูกผสมที่ผสมผสานเทคนิคจากห้าระบบวูซูใต้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ White Crane, Monk Fist และ Tai Zu Quan เป็นต้น

โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ IMAC Dojo สอนมวยใต้ โดยเป็นมวยแข่งขันระดับสากลที่รวบรวมมวยใต้หลากหลายชนิดเข้าด้วยกัน ผู้ฝึกจะมีความแข็งแกร่ง รวดเร็ว รุนแรง ดุดัน ต้องสามารถแสดงออกทั้งพละกำลัง ท่าทาง แววตา เสียง เพื่อให้สอดคล้องกันมวยใต้ นอกจากนี้เรายังสอนมวยหย่งชุนโดยครูที่ได้รับการถ่ายทอดจาก Lineage สายตรงจากปรมาจารย์ยิปมันจากประเทศฮ่องกง โดยอาจารย์จากเมืองซีอาน ประเทศจีน

มวยแข่งขัน :
หนานฉวน (มวยใต้)

มวยหวิงชุน :
พื้นฐานมวยหย่งชุน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *