Judo ยูโด

ประวัติยูโด

ยูโด (柔道) เป็นศิลปะการป้องกันตัวจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพัฒนามาจากกีฬายิวยิตสู วิชานี้ได้ถูกการสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่น ชื่อ คะโน จิโงะโร ที่อพพยพครอบครัวมาที่กรุงโตเกียว เขาจึงได้ศึกษาที่มหาวิทยาลัยโตเกียว และเมื่ออายุ 23 ปี ท่านคะโน จิโงะโร ได้ศึกษาวิชายิวยิตสูแล้วพบว่าผู้ฝึกวิชายิวยิตสูจนมีความเชี่ยวชาญจะสามารถสู้กับคนตัวใหญ่กว่าได้ด้วยมือเปล่า เมื่อท่านอายุ 29 ปี ท่านจึงได้สร้างวิชาใหม่คือวิชายูโดซึ่งได้สอนครั้งแรกบริเวณวัดพุทธศาสนาชื่อวัดเอโซะจิ โดยตั้งชื่อสถาบันนี้ว่า “โคโคกัง ยูโด” ท่านได้ปรับปรุงวิชานี้ใหม่ ในช่วงแรก ๆ ท่านคะโน จิโงะโร ต้องต่อสู้กับบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อให้ยอมรับในวิชายูโด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2429 กรมตำรวจญี่ปุ่นได้จัดการแข่งขันระหว่างยูโดและยิวยิตสู โดยผลปรากฏว่าผู้ฝึกยูโดชนะ 13 และเสมอกับยิวยิตสู 2 คน จากการแข่งขันครั้งนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นสนใจเรียนวิชายูโดอย่างแพร่หลาย ในปี 2455 ได้มีการก่อตั้งสหพันธ์ยูโดระหว่างประเทศขึ้นโดยมีผู้ร่วมก่อนตั้งถึง 20 ประเทศและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีพ.ศ. 2499 สหพันธ์ยูโดระหว่างชาติได้จัดให้มีการแข่งขันชิงชนะเลิศยูโดระหว่างชาติขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกีฬายูโดที่มีการแข่งขันระดับนานาชาติและได้รับการยอมรับเป็นกีฬาที่ดีที่สุดในโลก

2DEA0175 4C62 48D8 92C8 DBED10B7BBE2 min

Leave a Comment

Your email address will not be published.