Kungfu Nunchucks
กังฟู-กระบองสองท่อน

คลาส Kungfu Nunchucks หรือ กังฟู+กระบองสองท่อน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะสมองและกล้ามเนื้อโดยตรง หลักสูตรนี้เป็นการสอนทักษะพื้นฐานมวยจีน มวยเส้าหลิน มวยไทเก๊ก (ไทชิหรือไทจี๋) มวยหย่งชุน และการใช้กระบองสองท่อนทั้ง 1 มือและ 2 มือ หลักสูตรนี้เหมาะกับเด็กที่ต้องการพัฒนาทักษะสองทั้งสองด้าน สมองด้านซ้ายควบคุมการคิดเหตุผลและการแสดงออกเชิงนามธรรม สมองด้านขวาสร้างความเข้าใจต่อศิลปะ การดนตรี และจินตนาการในการดำเนินชีวิต หลักสูตรนี้ยังเหมาะกับผู้ใหญ่อายุ 45 – 80 ปี เพราะการฝึกกระบองสองท่อนจะช่วยรักษาสมอง ลดปัญหาความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ และยังสร้างเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยให้กระชับและแข็งแรงขึ้น

 

วิชาที่เรียนในหลักสูตร Kungfu Nunchucks หรือ กังฟู-กระบองสองท่อน

รายละเอียดหลักสูตร Kungfu Nunchucks

กระบองสองท่อน Nunchaku เป็นอาวุธไว้ต่อสู้ป้องกันตัวจากประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นที่หมู่เกาะโอกินะวะ OKINAWA มาเป็นพันปี ประกอบด้วยไม้สองอันต่อกันที่ปลายด้านหนึ่งด้วยโซ่สั้น ๆ  โดยใช้อาวุธนี้ในศิลปะการต่อสู้ เช่น Kobudo และ Karate โดยใช้เป็นอาวุธฝึกหัดให้พัฒนาการเคลื่อนไหวของมือให้รวดเร็วขึ้น 

กระบองสองท่อน Nunchaku ได้รู้จักกันทั่วโลกจากหนังที่แสดงโดยนักแสดงกังฟูชื่อดัง Bruce Lee “บรู๊ซลี 李小龍” โดยเฉพาะในภาพยนต์ Fist of Fury ที่โด่งดังมากในปีพ.ศ. 2515 และยังเป็นอาวุธของตัวละครในหนัง Teenage Mutant Ninja Turtles นินจาเต่าที่มีการใช้กระบองสองท่อนเป็นอาวุธ ทำให้อาวุธกระบองสองท่อนเป็นที่น่าสนใจในระดับนานาชาติ

กระบองสองท่อน Nunchaku ถูกนำมาพัฒนาให้เป็นอาวุธ Semi-Contact ในเชิงกีฬา ซึ่งการใช้อาวุธได้รับการปรับปรุงให้เน้นที่การฝึกทักษะมากกว่าการใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้จริง การฝึกกระบองสองท่อนที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่การฝึกเพียงทักษะการใช้มือแต่การฝึกที่มีประสิทธิภาพควรใช้ทักษะผสมผสานกับหลักวิชาศิลปะการต่อสู้ ในหลักสูตรกระบองสองท่อนของ IMAC Dojo เราเลือกสอนพื้นฐานวิชามวยจีน Chinese Martial Arts เช่น มวยเส้าหลิน (Shaolin), มวยไทเก๊ก/ไทจิ (Taichi) และมวยหย่งชุน (Wing Chun) ประกอบกับอาวุธกระบองสองท่อน เพื่อให้สามารถใช้ในฝึกฝนเพื่อสุขภาพ การแสดง และการใช้อาวุธกระบองสองท่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบองสองท่อนสำหรับผู้ใหญ่ นักธุรกิจ วัยกลางคนถึงวัยผู้ใหญ่ สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัย เป็นคลาสเรียนเน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อพื้นฐานในการหยิบจับ การทำงานในชีวิตประจำวัน และการช่วยเหลือตัวเอง จุดเด่นของหลักสูตรนี้ที่เหมาะกับผู้ใหญ่เพราะจะเสมือนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อและสมองไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยรักษาและพัฒนาความจำ ป้องกันโอกาสเกิดโรคความจำเสื่อมเมื่อสูงอายุขึ้น เพิ่มทักษะของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและความยืดหยุ่นของร่างกาย สามารถเรียนได้ง่าย ไม่หนักจนเกินไป สามารถฝึกฝนได้ตลอดชีวิต โดยสามารถฝึกฝนต่อเองได้ที่บ้าน ไม่มีอุปสรรคเรื่องพื้นที่ในการฝึกฝน สามารถฝึกในห้องหรือพื้นที่เล็ก ๆ หรือสามารถฝึกที่สวนสาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะในการป้องกันตัวทั้งตัวเองและคนที่ท่านรัก

กระบองสองท่อนเป็นอาวุธที่ฝึกได้ง่าย เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 4 – 5 ปีขึ้นไป เพื่อพัฒนาสมอง ความจำและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ สมองของมนุษย์มี 2 ด้าน คนปกติจะถนัดด้านขวาซึ่งใช้สมองซีกด้านซ้าย ซึ่งเป็นสมองส่วนการตัดสิน ทำหน้าที่ใช้ภาษา การเรียน เขียน อ่าน ทักษะตัวเลข การคำนวณ ใช้เหตุผล ควบคุมการพูดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส่วนผู้ที่ถนัดซ้าย จะใช้สมองด้านขวาซึ่งเป็นสมองส่วนของการสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ด้านศิลปะ เข้าใจในสุนทรียะด้านดนตรี เพลง ภาพ 3 มิติ เป็นสมองที่ทำหน้าที่ด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การเรียนกระบองสองท่อน จะช่วยให้เด็กมีการฝึกทั้งสมองด้านซ้ายและด้านขวาพร้อมกันทำให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ ทักษะซึ่งใช้ในการแสดง ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษและส่งเสริมให้มีความกล้าในการแสดงออกซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

Kungfu Nunchucks Training Fee

ค่าเรียน กังฟู-กระบองสองท่อน แบบตัวต่อตัว

฿ 700
per 60 minutes
  • Appointment : Everyday 16.00 - 20.00
  • Additional Students 150 Baht / Person / Class
  • Maximum 2 Persons / Class
Popular