กระบองสองท่อน วิชาป้องกันตัวเรียนได้ทุกเพศทุกวัน ง่าย สนุก
กระบองสองท่อน

กระบองสองท่อน

กระบองสองท่อน NUNCHUCK

Nunchucks (หรือ Nunchaku) กระบองสองท่อน เป็นอุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่ใช้ในการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวเองและการต่อสู้ ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่น แต่ได้รับความนิยมและใช้กันทั่วโลก การเรียนรู้การใช้ Nunchucks จึงมีความสำคัญต่อผู้ที่ต้องการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ หรือต้องการฝึกฝนการป้องกันตัวเอง 

ประวัติของกระบองสองท่อน

กระบองสองท่อนกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่น ไม่ใช่กำเนิดจากประเทศจีน เพราะคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ากระบองสองท่อนเป็นอาวุธของ บรู๊ซลี ซึ่งเป็นดาราเชื้อสายจีนที่สร้างชื่อเสียงให้กับกังฟูของประเทศจีนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนังหลายเรื่องที่บรู๊ซลีใช้อาวุธกระบองสองท่อนเป็นอาวุธประจำตัว

กระบองสองท่อน Nunchuck เริ่มใช้ในการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่ยุคของซามูไร Samurai ที่ประเทศญี่ปุ่น ต้นกำเนิดของ Nunchaku ไม่ชัดเจน แต่เชื่อว่ากระบองสองท่อนได้ปรับปรุงมาจากเครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรกรรมของชาวนาประเทศญี่ปุ่น  เครื่องมือดังกล่าวมีลักษณะเป็นท่อนไม้สองชิ้นที่เชื่อมต่อกันด้วยลวดเหล็ก  ในศตวรรษที่ 19 และ 20 กระบองสองท่อนเริ่มแพร่หลายและได้รับความนิยมในญี่ปุ่น โดยเฉพาะในเมืองเกียวโตที่เป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ 

ประโยชน์ของการฝึกกระบองสองท่อน

การฝึกฝนด้วยกระบองสองท่อน Nunchuck มีประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้

1. ฝึกฝนร่างกายและสร้างความสมดุล : การใช้กระบองสองท่อนต้องใช้ร่างกายทุกส่วนเพื่อสร้างพลังและความสมดุล ทั้งนี้จะช่วยให้ร่างกายมีสมรรถภาพทางกายภาพที่ดีและเป็นสุขภาพ

ฝึกฝนการต่อสู้: การใช้กระบองสองท่อนเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนการต่อสู้ ช่วยเพิ่มความเร็ว ความแม่นยำและความสามารถในการต่อสู้ สามารถป้องกันตัวเองได้ดีขึ้น

2. ฝึกฝนจิตวิทยา : การฝึกฝนด้วยกระบองสองท่อนต้องใช้ความสมานฉันท์และความอดทน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอดทนและเสริมจิตใจในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

3. สร้างความมั่นใจ : การฝึกฝนด้วยกระบองสองท่อนช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง สามารถเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ต้องป้องกันตัวและเสริมสร้างความอดทนได้ดีขึ้น

4. สร้างความสนุกสนาน : การใช้กระบองสองท่อนเป็นวิธีการฝึกฝนที่น่าสนุกและตื่นเต้น ช่วยให้ผู้เรียนไม่รู้เบื่อและมีแรงจูงใจในการฝึกฝน

5. เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ : การใช้กระบองสองท่อนเป็นกิจกรรมที่สนุกและมีความท้าทาย เป็นวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เร็วขึ้น โดยเรียนรู้วิธีการควบคุมความสมดุลและความสอดคล้องของร่างกายทั้งสมอง การใช้มือและขา

6. สร้างความเป็นกันเองและความรับผิดชอบ : การฝึกฝนด้วยกระบองสองท่อนช่วยส่งเสริมสร้างความเป็นกันเองและความรับผิดชอบ ผู้ฝึกต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้และการฝึกฝนตนเอง

7. เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย : การใช้กระบองสองท่อนเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกเพศทุกวัย ไม่จำเป็นต้องมีร่างกายแข็งแรงมาก่อน และไม่มีข้อจำกัดในการฝึกฝนเหมือนศิลปะการต่อสู้วิชาอื่น

การฝึกกระบองสองท่อน

การฝึกกระบองสองท่อนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดคือการฝึกฝนสมองทั้งสองด้าน ซีกซ้ายและซีกขวา ผ่านทางการฝึกฝนทักษะการใช้กระบองสองท่อน 2 มือ การฝึกที่ดีต้องสามารถสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กที่กล้ามเนื้อแขน และที่สำคัญที่สุดคือการฝึกกระบองสองท่อนควรฝึกกับท่วงท่าที่มีการเคลื่อนไหว การฝึกกระบองสองท่อนที่ดีต้องไม่ใช่การฝึกยืนอยู่กับที่ ต้องฝึกในการเคลื่อนไหวท่วงท่าพร้อมกับการใช้กระบองสองท่อน

โรงเรียนสอนศิลปะการป้องกันตัว IMAC Dojo จึงได้คิดค้นหลักสูตรการฝึกกระบองสองท่อนควบคู่กับวิชากังฟู วูซู หรือ มวยจีน ที่มีจุดโดดเด่นในการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะเฉพาะที่จะส่งเสริมกล้ามเนื้อขาและมีท่วงท่าที่สง่างาม การฝึกกระบองสองท่อนร่วมกับวิชากังฟูจึงเป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงการพัฒนาสมอง ร่างกาย ยังเสริมการฝึกศิลปะป้องกันตัว และสามารถใช้งานการแสดง ที่สำคัญคือการฝึกกระบองสองท่อนสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กบางคนมีสมาธิดีสามารถฝึกได้ตั้งแต่ 4 ปี และผู้ใหญ่ก็ฝึกได้ทุกเพศทุกวัย ผู้ใหญ่ที่เริ่มฝึกกระบองสองท่อนบางท่านเริ่มที่อายุ 75 ปีก็ยังสามารถฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการความจำเสื่อมหรือกล้ามเนื้อไม่มีแรงซึ่งเป็นปัญหาปกติของผู้สูงอายุ 

สนใจฝึกกระบองสองท่อน ติดต่อสอบถามได้ทาง LINE Official ID : @imacdojo หรือโทรปรึกษา ธนินพงษ์ ศุภพิทักษ์พงษ์ ครูฟีนิกซ์ 0914855445 ดูรายละเอียดหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ IMAC Dojo ได้ที่ https://imacdojo.com/

กระบองสองท่อนสำหรับเด็ก

กระบองสองท่อนสำหรับเด็กและวัยรุ่น

กระบองสองท่อนเป็นอาวุธที่ฝึกได้ง่าย เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 4 – 5 ปีขึ้นไป เพื่อพัฒนาสมอง ความจำและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะ สมองของมนุษย์มี 2 ด้าน คนปกติจะถนัดด้านขวาซึ่งใช้สมองซีกด้านซ้าย ซึ่งเป็นสมองส่วนการตัดสิน ทำหน้าที่ใช้ภาษา การเรียน เขียน อ่าน ทักษะตัวเลข การคำนวณ ใช้เหตุผล ควบคุมการพูดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส่วนผู้ที่ถนัดซ้าย จะใช้สมองด้านขวาซึ่งเป็นสมองส่วนของการสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ด้านศิลปะ เข้าใจในสุนทรียะด้านดนตรี เพลง ภาพ 3 มิติ เป็นสมองที่ทำหน้าที่ด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การเรียนกระบองสองท่อน จะช่วยให้เด็กมีการฝึกทั้งสมองด้านซ้ายและด้านขวาพร้อมกันทำให้ประสบความสำเร็จในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งสามารถพัฒนากล้ามเนื้อ ทักษะซึ่งใช้ในการแสดง ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษและส่งเสริมให้มีความกล้าในการแสดงออกซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในอนาคต

กระบองสองท่อนสำหรับผู้สูงอายุ

กระบองสองท่อนสำหรับผู้สูงอายุ

กระบองสองท่อนสำหรับผู้ใหญ่ นักธุรกิจ วัยกลางคนถึงวัยผู้ใหญ่ สามารถเรียนได้ทุกเพศทุกวัย เป็นคลาสเรียนเน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อพื้นฐานในการหยิบจับ การทำงานในชีวิตประจำวัน และการช่วยเหลือตัวเอง จุดเด่นของหลักสูตรนี้ที่เหมาะกับผู้ใหญ่เพราะจะเสมือนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อและสมองไปพร้อมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยรักษาและพัฒนาความจำ ป้องกันโอกาสเกิดโรคความจำเสื่อมเมื่อสูงอายุขึ้น เพิ่มทักษะของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและความยืดหยุ่นของร่างกาย สามารถเรียนได้ง่าย ไม่หนักจนเกินไป สามารถฝึกฝนได้ตลอดชีวิต โดยสามารถฝึกฝนต่อเองได้ที่บ้าน ไม่มีอุปสรรคเรื่องพื้นที่ในการฝึกฝน สามารถฝึกในห้องหรือพื้นที่เล็ก ๆ หรือสามารถฝึกที่สวนสาธารณะ นอกจากนี้ยังเป็นทักษะในการป้องกันตัวทั้งตัวเองและคนที่ท่านรัก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact for Our Services

Contact for More Information, kindly contact LINE Official or Call 0914855445

International Martial Arts Center

19, 21 Soi Pokaew 3 Yak 9 Klongchan Bangkapi Bangkok 10240 Thailand

091 485 5445

© 2024 Created with Royal Elementor Addons